Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

 
Tillsammans kan vi vara med och förmedla tro, hopp och kärlek till vår värld! 

 

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem Faderns, Sonens och den heliga Andes namn
och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er.
Och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut"
Matt 28:18-20