Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

INDIEN

Indien är det näst folkrikaste landet i världen med ca 1,3 miljarder invånare, ca 18 % av jordens befolkning. Till ytan är det nr 7 i storleksordning.

Indien bildades 1947 efter att ha varit en brittisk koloni. Landet har genomgått en snabb utveckling på senare år, där majoriteten av befolkningen har fått en stark förbättring av sin levnadsstandard.
Fortfarande finns det emellertid en stor grupp, ca 200 miljoner, som är marginaliserade och mycket utsatta. De flesta av dessa är s k daliter, kastlösa. 

Indien är enligt sin författning en sekulär stat, men domineras av hinduismen. Hinduer utgör ca 80% av befolkningen och Indien styrs idag av det hindunationalistiska partiet BJP. Övriga religiösa grupper är muslimer, kristna, sikher och buddister. Den officiella siffran för kristna är 2,3%. 

Under senare år har kristna varit utsatta för förföljelse i allt större utsträckning. Militanta hinduer talar om att Indien skall vara helt hinduiskt 2021. 

Svensk Pingstmission började arbeta i Indien på 1920-talet.

Smyrnaförsamlingens engagemang i Indien började 1949 med missionärsfamiljen Orrbeck. Då startade ett samarbete med bibelskolan och pingstförsamlingen i Dehra Dun. Detta samarbete har utvecklats under åren, och bibelskolan, Doon Bible College har blivit Smyrnas viktigaste samarbetspart i Indien. Skolan firade under hösten 2018 sitt 75-årsjubileum.

Idag stöder Smyrna bibelskolan samt två grundskolor, Dayara Christian Academy i Bhatwari och Mount Carmel Christian Academy i Chhutmalpur. Ca 800 barn, många från marginaliserade familjer, får idag möjlighet till utbildning vid dessa skolor.

Under 2019 har vi finansierat murar runt båda grundskolorna vilket myndigheterna har krävt av säkerhetsskäl. I 20 byar runt en av skolorna stöder vi tillsammans med PMU och DBC ett Hälso och miljöprojekt. Projektet fokuserar på trädplantering, förbättrad hygien, samt orsaker till vanliga sjukdomar och hur man ska skydda sig mot dem.

Doon Bible College, DBC, som är huvudman för dessa skolor, utbildar församlingsledare, både män och kvinnor. DBC är ackrediterad av Asia Theological Association. Skolan har ett utbildningsprogram som omfattar både formell teologisk utbildning på engelska samt utbildning på olika nivåer, även på hindi. Smyrnas stöd gör det möjligt för elever som kommer från olika bakgrund att kunna genomföra sina studier och gå ut i församlingstjänst.