Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Bangladesh

Bangladesh är ett av världens tätast befolkade länder, där folk trängs i ett delta av floder som rinner ner i Bengaliska viken.

Fattigdom är djup och utbredd hos befolkningen på ca 162 miljoner, men Bangladesh har under senare år minskat befolkningstillväxten och förbättrat hälsa och utbildning.

Tidigare namn var Öst-Pakistan, men när de två delarna av Pakistan splittrades 1971 efter ett bittert krig, som också drog in grannlandet Indien, bildades nuvarande Bangladesh.

Landet var under 15 år styrt av militären, och även om demokratin återställdes 1990, så är den politiska scenen fortfarande volatil, med tilltagande Islamistisk extremism. Det låglänta landet är sårbart för översvämningar och cykloner, och påverkas i hög grad för av eventuella höjningar av havsnivån.

Smyrna stöttar ”Millgate New Hope Center”, som är en skola i området Millgate, en av 7 miljonerstaden Dhakas många slumområden. Projektet startades av Maria Karlsson, maka till MAF-piloten Rune Karlsson. I området räknar man med att 100 000 människor lever i mer eller mindre utsatta förhållanden.