Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Vårt socialA arbete

Om du räcker ditt bröd åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
din natt bli strålande dag.
Jesaja 58:10

Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
Matteusevangeliet 25:40

Vi vill att allt som sker i församlingens namn ser till hela människan.
Vi försöker möta människors grundläggande behov, såväl fysiska, sociala som andliga.
Vi vill hjälpa människor att göra livet hanterbart.
Vi vill möta människor där de finns och därför måste vårt arbete vara mångskiftande, brett och ständigt redo för förändring.
Vi vill medverka till att försoningsprocesser kommer igång och går vidare.

Någon att prata med
Våra medarbetare kan erbjuda ett vardagligt samtal och själavård.
Om det är vad du känner att du behöver just nu så bokar du tid hos någon genom våra anställda.
Vi erbjuder också det som vi kallar för ”Blomstra-samtal”. Detta samtal fokuserar inte på problem utan intressen, drömmar och utrustning/gåvor. Detta är fritt samtal och kretsar kring tre frågor
Vad vill du?
Vad har du?
Hur gör du?
Det handlar kort om dig. Maila till detgodasamtalet@smyrna.se

Leva – vidare-gruppen
När man förlorat någon man höll mycket kär växer behovet att få prata med andra som befinner sig i samma eller liknande situation.
Vår leva vidare-grupp möts var tredje vecka under en termin för att möta detta behov.
Samtalet leds av erfarna själasörjare, men bygger på gruppens egna berättelser och erfarenheter.
Kontaktperson: Marianne Henriksson Holmström, 0734-017724.

Förrättningar
Församlingens pastorer står gärna till er tjänst vid begravning, bröllop och barnvälsignelse.
När någon av församlingens medlemmar avlidit hålls en kort minnesstund i en av våra gudstjänster.
Anhöriga ombeds meddela dödsfall så snart som möjligt.

Äktenskap och andra relationer
 
För att stödja och uppmuntra långa och hållbara relationer inbjuder vi till Äktenskapskurs, temadagar och personlig rådgivning. Kontaktperson: Malin Nyström, 0739-456881.

Hem- och sjukbesök
Vi besöker regelbundet de av våra medlemmar som finns på äldreboende, tillfälligt på sjukhus eller i hemmet.
Ett trettiotal volontärer ingår i vår besöksgrupp. Känner du till någon som skulle behöva och önska ett besök så hör av dig till oss. Kontaktperson: Agneta Bramwall, agneta@bramwall.com.

Skulle du själv vilja vara med i detta arbete, kontakta oss så möts vi för ett avstämningssamtal.
Kontaktperson: Tina Brunegård

Matförråd
I Smyrnakyrkan finns ett matförråd som heter Manna.

Så här kan du vara med i vårt sociala arbete
Vill du skänka pengar, sätt in din gåva på pg: 4 40 80-0 eller swisha på församlingens nr: 123-5881644.
Märk din gåva med ”Manna".

Vill du bli volontär i vårt sociala arbete, skicka en rad till Tina Brunegård så hör vi av oss och bokar vi tid för ett möte med dig. 

Att komma till våra gudstjänster
Församlingens gudstjänster är offentliga och du är varmt välkommen!
Varje söndag finns det på kyrktorget ett dukat bord för dig som besöker oss för första gången. Ett värdpar tar emot och berättar lite om vår kyrka. Om man varit med någon gång men ändå inte känner någon finns en mötesplats på kyrktorget där kan man möta andra som gärna tar en kopp kaffe och samtalar lite. Det bordet är märkt med en M-skylt och finns precis innanför entrédörrarna.