Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrnakyrkans Vision

Vi vill vara en kristen oas för Göteborg och världen 

Vårt uppdrag är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och samhälle.

Handen visar riktningen

Handen

Inför Göteborgs 400-årsjubileum, 2021, och Smyrnaförsamlingens 100-årsjubileum har vi arbetat med en samlande vision för framtiden. 

Smyrnaförsamlingens drivkraft vilar i tron på Jesus Kristus och en övertygelse om trons omvandlande kraft. Vi vill vara en samhällsengagerad församling med Jesus i centrum. (Se även ”Tro och Värdegrund” som beskriver församlingens ideologiska inriktning och profil.) 

Vår analys visar på ett samhälle i snabb förändring, med delvis nya utmaningar. Detta påverkar även Smyrnaförsamlingen. Bland annat ser vi hur: 

-församlingen blir allt mer mångkulturell.
-omsorgsarbetet växer och involverar allt fler.
-frågor om hållbarhet aktualiseras och utmanar.
-generationsväxlingar blir allt större utmaningar.
-vårt missionsarbete utvecklas genom internationella nätverk.
-ekumeniska samarbeten fördjupas i en längtan att prägla staden.
-vår församling etablerar allt fler enheter i Storgöteborg

Smyrnaförsamlingens vision 2021 vill värna kontinuitet men också handlingskraft för ta till vara den utveckling vi ser. 

Vår vision är:
Smyrnaförsamlingen - en kristen oas för Göteborg och Världen 

Vårt uppdrag är:
att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus, och förändrar liv och samhälle. 

Genom
relationer – relevans – resultat

Varje dags frågor är: Bygger vi relationer? Är vi relevanta? Ser vi resultat?
När vi svarar ja på dessa frågor, blir vi en kristen oas för Göteborg och Världen. Den är mångkulturell och generationsöverskridande, den är öppen och generös.  Och den bär en brinnande kallelse för sin samtid.

”Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt skall bli strålande dag. Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar” Jesaja 58:9-11

Smyrnaförsamlingen, dess styrelse och ledning 2014 06 03.