SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SMÅgrupp

I Smyrna vill vi verka för en god gemenskap och nära relationer, därför har vi Smågrupper.

I grupperna möts 5–10 personer kontinuerligt. Smågruppen är tänkt som en plats där vi uppmuntrar varandra att vandra närmare o naturligare med Jesus och den heliga anden vid vår sida i vardagen, så att vi kan vara till välsignelse för de människor vi möter dagligdags.

Gruppen är även en plats där vi ber med och för varandra, samt förankrar vår tro i bibelordet. Kanske att någon förberett ett bibelord, att man gemensamt reflekterar över senaste predikan eller liknande. Smågruppen är inte tänkt för djuplodande bibelstudier utan det är en grupp där vi uppmuntrar varandra och delar en varm bönegemenskap.  

Det finns en grupp för alla!
Kanske känner du någon som redan är med i en Smågrupp? Kanske kan även du få vara en del av den gruppen? Fråga gärna din vän. Om du är intresserad av att ansluta till en Smågrupp skicka ett mail till och berätta gärna lite om dig själv, var du bor, ålder, jobb/skola/på väg mot ett jobb/pensionär/annat.
Du kan även använda vårt kontaktkort här.