Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrnas Missionsvision och inriktning

Vårt uppdrag: De minst nådda – De mest utsatta

Relationer

Relevans

Resultat

 

Områden vi verkar inom

Demokrati, fredsinsatser och jämställdhet

Utbildning och Försörjning

Församlingsutveckling

Hälsovård

Humanitära insatser

 

Smyrnas Missionsråd

Smyrnas Missionsråd består av 10 personer som är utsedda av församlingen för att leda och utveckla vårt internationella arbete. Rådet består av en ordförande, en sekreterare, vår internationella koordinator för mission, samt representanter för olika länder eller regioner där vi stöder arbete bland de minst nådda och de mest utsatta. Vi har gruppledare för Europa, Afrika, Indien, Sydasien Sydostasien, samt för Second Hand. Runt varje gruppledare finns en arbetsgrupp som bereder frågor som gruppledaren sedan presenterar i missionsrådet.

 

Kontakt