Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

NEPAL

Nepal ligger inträngt mellan Kina i norr och Indien i öster, söder och väster. Himalayas bergskedja sträcker sig genom Nepal och innefattar åtta av världens tio högsta toppar, däribland Mt Everest (8.848 m.ö.h.). Nepal var ett stängt land fram till 1951. Sedan dess har det skett stora framsteg inom utveckling och infrastruktur, men det är fortfarande ett av de fattigaste länderna i Asien. Ekonomin är till stor del jordbruksbaserad och nästan en tredjedel av Nepals befolkning lever under fattigdomsgränsen. Ett decennium av inbördeskrig, som initieras av maoisterna, slutade med ett fredsavtal 2006. Efter ett historiskt val till konstituerande församlingen i april 2008, blev maoisterna ledare för landet. Nepals monarki avskaffades i maj 2008 och landet, tidigare världens enda hinduiska kungarike, är nu en sekulär demokratisk republik, sedan en ny grundlag antagits 2015. Hinduism och buddhism är de dominerande religionerna i Nepal. De kristna, som funnits sedan början av 1950-talet, är fortfarande bara en liten del av befolkningen, men är enligt uppgift en av de snabbast växande kristna grupperna i världen.

United Mission to Nepal” (UMN), som grundades 1954, är Smyrnas största samarbetspartner i landet. Smyrna har ett speciellt fokus att stödja det fattiga Kharmarong folket i det avlägsna Mugu-distriktet. Speciellt har Smyrna stöttat utbildning av Kharmarong flickor genom byggandet av ett flickinternat. I samarbete med PMU stöttar Smyrna också genom egeninsatser i flera Sida stödda utvecklings-insatser som inkluderar Mugu inom bl a stöd till funktionshindrade barn/ungdomar, matförsörjning och fattigdomsbekämpning, ungdomars rättigheter och trygghet etc.

Smyrna arbetar också med olika typ av stöd till lokala kristna församlingar i Mugu. Under april 2015 drabbades Nepal av mycket kraftiga jordbävningar och 2017 av översvämningar, då Smyrna var med och stöttade hjälp och återuppbyggnadsinsatser genom UMN.

Lyckad träning av söndagsskollärare i Mugu Nepal

Smyrna, som bett för folket i Mugu i över 20 år, försökte förra året att skicka några medlemmar i de få församlingar, som finns i Mugu, på ett träningsseminarium för söndagsskollärare som genomfördes i centrala Nepal. Endast en person lyckades komma dit. Så vi föreslog att träningen skulle genomföras upp i Mugu istället. 

Och nu har vi fått rapport om att träningen genomfördes i början av maj på plats i Mugu! Av de 12 församlingsgrupper, som vi känner till i området, sände 10 församlingar representanter och det var totalt 26 studenter inkl pastorer o ledare! TACK GODE GUD!

Träningen genomfördes av vår lokala samarbetspartner NCCEF, som startats av en fd elev vid Dehra Doon Bibleschool i Indien! Normalt använder man 10 dagar, men deltagarna kunde inte vara hemifrån så länge, så man koncentrerade utbildningen till 7 dagar och jobbade fram till kl 22:00 på kvällarna! Alla var jätteintresserade!

Många av deltagarna fick gå i 1-3 dagar för att komma till platsen där utbildingen genomfördes, vilket delvis förklarar varför man kortade ner tiden på plats!

Alla bidrog med en liten registreringsavgift, men i stort var det Smyrna som bekostade flygresor för de två lärarna, utbildningsmaterialet, maten och kockarna.

En mycket rimlig investeringi barnens framtid i Mugu!

På ”examensdagen” vittnade en av deltagare, Lila Gurung, om att för 10 år sedan tog hennes bror, som var 12 år, med henne till en söndagsskola. Lila var då 10 år och fick där lära känna Herren. Genom dessa två unga syskon fick deras mor och far och hela familjen (12 av dem) lära känna sanningen och började följa Herren. PTL!
Hon berättade att den här utbildningen påminde henne om hur viktigt det är att dela ”de goda nyheterna” med små. Hon lovade att hon nu skulle börja undervisa de små!. Hennes vittnesbörd blev en stor uppmuntran till alla de andra.

TACKA och BE FÖR ATT EVANGELIET NU NÅR FRAM TILL BARNEN I MUGU!

Landskapet i Mugu

Mycket kunskap och tips förmedlas

Träning av söndagsskolledare i Mugu