SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

NEPAL

Nepal ligger inträngt mellan Kina i norr och Indien i öster, söder och väster. Himalayas bergskedja sträcker sig genom Nepal och innefattar åtta av världens tio högsta toppar, däribland Mt Everest (8.848 m.ö.h.). Nepal var ett stängt land fram till 1951. Sedan dess har det skett stora framsteg inom utveckling och infrastruktur, men det är fortfarande ett av de fattigaste länderna i Asien. Ekonomin är till stor del jordbruksbaserad och nästan en tredjedel av Nepals befolkning lever under fattigdomsgränsen. Ett decennium av inbördeskrig, som initieras av maoisterna, slutade med ett fredsavtal 2006. Efter ett historiskt val till konstituerande församlingen i april 2008, blev maoisterna ledare för landet. Nepals monarki avskaffades i maj 2008 och landet, tidigare världens enda hinduiska kungarike, är nu en sekulär demokratisk republik, sedan en ny grundlag antagits 2015. Hinduism och buddhism är de dominerande religionerna i Nepal. De kristna, som funnits sedan början av 1950-talet, är fortfarande bara en liten del av befolkningen, men är enligt uppgift en av de snabbast växande kristna grupperna i världen.

United Mission to Nepal” (UMN), som grundades 1954, är Smyrnas största samarbetspartner i landet. Smyrna har ett speciellt fokus att stödja det fattiga Kharmarong folket i det avlägsna Mugu-distriktet. Speciellt har Smyrna stöttat utbildning av Kharmarong flickor genom byggandet av ett flickinternat. I samarbete med PMU stöttar Smyrna också genom egeninsatser i flera Sida stödda utvecklings-insatser som inkluderar Mugu inom bl a stöd till funktionshindrade barn/ungdomar, matförsörjning och fattigdomsbekämpning, ungdomars rättigheter och trygghet etc.

Smyrna arbetar också med olika typ av stöd till lokala kristna församlingar i Mugu. Under april 2015 drabbades Nepal av mycket kraftiga jordbävningar och 2017 av översvämningar, då Smyrna var med och stöttade hjälp och återuppbyggnadsinsatser genom UMN.