Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Balkan

Den evangeliska kyrkan i landet beräknas vara ca 1 procent och är hårt utsatt. På grund av sin historia med många olika folkslag och nationaliteter kopplas nationalitet och religion väldigt starkt samman på Balkan. Är man Serb så är man också ortodox kristen och är man kroat så är man samtidigt katolik. Detta har gjort det svårt för de protestantiska församlingarna då det är väldigt svårt att lämna sin religiösa tillhörighet när den också är en del av ens kulturella och historiska arv. Vår församlings kopplingar till området går tillbaka ca 40 år till 70-talets stora arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Sverige. Den serbo-kroatiska gruppen i församlingen blev en betydande del och många människor kom till tro. Vi i Smyrnakyrkan har relationer med många platser och församlingar i forna Jugoslavien men vårt arbete idag är mest fokuserat på Serbien och Makedonien. Vårt huvudfokus i området är: - Stärka lokala organisationers och individers möjligheter att dela budskapet om Jesus med sin omgivning. - Verka för ett ökat samarbete och utbyte mellan pastorer/andra grupper med olika etniska bakgrunder mellan/inom de olika länderna. - Underlätta fortbildning av nationella pastorer. - Fortsätta att bygga relationer mellan Sverige och Balkan för att lära av varandra.

Serbien

Befolkning: ca 7 miljoner
Storlek: 77474 km2
Statsskick: republik
Religion: Ortodox kristna, 2011 var ca 1% protestanter

Under tidigt 90-tal var vi med och byggde kyrkan i Belgrad och har sedan dess haft nära relationer då vi varit utsändande församling för Bob och Ann-Christine Angelic som är pastorspar i församlingen i Belgrad. Bob och Ann-Christine är numera pensionärer men fortsatt bosatta i Belgrad som ledare för pingstkyrkan där. Vi har också genom åren gett stöd till arbetet bland romer i Belgrad. Både inom kyrkorna och genom hjälporganisationen Bread of Life. I Nordöstra Serbien är vi med och stöttar missionärsparet Jon och Margareta Pitik. De arbetar framförallt bland romer i Serbien nära gränsen till Rumänien där de fokuserar på församlingsbygge, läxhjälp och inkomstgenererande projekt en grisfarm och ett hönseri. De har också ett antal gånger om året lägerverksamhet där de bjuder in barn och ungdomar från hela området för att kunna dela evangeliet med dem.

Nordmakedonien

Befolkning: ca 2 miljoner
Storlek: 25713 km2
Statsskick: Republik
Religion ca 65% ortodoxa kristna, 33% muslimer och ca 1% protestanter 

Vårt församlingsengagemang i Makedonien är i mycket synonymt med Slave Popovski som efter sin pension kände en kallelse att resa tillbaka till sin hemstad för att starta en evangelisk (pingst) församling. Efter drygt 15 år har vi varit med och byggt två kyrkobyggnader och varit med och startat församlingsgemenskaper på många orter i landet. Vi ser fortsatt att arbetet växer Pingströrelsen i Makedonien har väldig god sammanhållning och vårt arbete är en del av pingstsamfundet i landet.

Dragan och Biljana arbetar med pionjärmission i Resen i södra Nord Makedonien. De har bosatt sig i ett muslimskt område och bygger relationer med sina grannar och barnens föräldrar. De försöker befinna sig där människorna är för att dela evangeliet. Bl a har de gått med i en bokklubb där de presenterar kristna böcker som de delar med de övriga medlemmarna i klubben. De arbetade också gratis med äppelskörd i höstat för att var där alla andra i staden befinner sig. De fick många tillfällen till samtal om Gudsriket. Kring jul delade de ut skor till barnen i skolorna och fick på så sätt komma in och skolorna och presentera julevangeliet. Några har blivit döpta och en liten församling samlas i deras hem. Biljana har verksamhet för barnen medan Dragan predikar för de vuxna. Vi stöder dem finansiellt med hyran för deras hem, vilket i dagsläget utgör kyrkan.

Vi stöder också arbete bland persisktalande flyktingar i norra Nord Makedonien. Flyktingarna har blivit fast i Nord Makedonien och kan inte ta sig vidare p.g.a. restriktioner inom EU. Församlingen ordnar aktiviteter och gemenskap, Alpha-kurs och i förlängningen församlingsgemenskap för dessa strandsatta flyktingar som lever ett väldigt enahanda och händelselöst liv.