SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Balkan

Den evangeliska kyrkan i landet beräknas vara ca 1 procent och är hårt utsatt. På grund av sin historia med många olika folkslag och nationaliteter kopplas nationalitet och religion väldigt starkt samman på Balkan. Är man Serb så är man också ortodox kristen och är man kroat så är man samtidigt katolik. Detta har gjort det svårt för de protestantiska församlingarna då det är väldigt svårt att lämna sin religiösa tillhörighet när den också är en del av ens kulturella och historiska arv. Vår församlings kopplingar till området går tillbaka ca 40 år till 70-talets stora arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Sverige. Den serbo-kroatiska gruppen i församlingen blev en betydande del och många människor kom till tro. Vi i Smyrnakyrkan har relationer med många platser och församlingar i forna Jugoslavien men vårt arbete idag är mest fokuserat på Serbien och Makedonien. Vårt huvudfokus i området är: - Stärka lokala organisationers och individers möjligheter att dela budskapet om Jesus med sin omgivning. - Verka för ett ökat samarbete och utbyte mellan pastorer/andra grupper med olika etniska bakgrunder mellan/inom de olika länderna. - Underlätta fortbildning av nationella pastorer. - Fortsätta att bygga relationer mellan Sverige och Balkan för att lära av varandra.

Serbien

Befolkning: ca 7 miljoner Storlek: 77474 km2 Statsskick: republik Religion: Ortodox kristna, 2011 var ca 1% protestanter Under tidigt 90-tal var vi med och byggde kyrkan i Belgrad och har sedan dess haft nära relationer då vi varit utsändande församling för Bob och Ann-Christine Angelic som är pastorspar i församlingen i Belgrad. Bob och Ann-Christine är numera pensionärer men fortsatt bosatta i Belgrad som ledare för pingstkyrkan där. Vi har också genom åren gett stöd till arbetet bland romer i Belgrad. Både inom kyrkorna och genom hjälporganisationen Bread of Life. I Nordöstra Serbien är vi med och stöttar missionärsparet Jon och Margareta Pitik. De arbetar i en rumänsktalande del av landet och fokuserar främst på församlingsbygge och läxhjälp för barn. De har också ett antal gånger om året lägerverksamhet där de bjuder in barn och ungdomar från hela området för att kunna dela evangeliet med dem.

 

Makedonien

Befolkning: ca 2 miljoner storlek: 25713 km2 Statsskick: Republik Religion ca 65% ortodoxa kristna, 33% muslimer och ca 1% protestanter Vårt församlingsengagemang i Makedonien är i mycket synonymt med Slave Popovski som efter sin pension kände en kallelse att resa tillbaka till sin hemstad för att starta en evangelisk (pingst) församling. Efter drygt 15 år har vi varit med och byggt två kyrkobyggnader och varit med och startat församlingsgemenskaper på många orter i landet. Vi ser fortsatt att arbetet växer Pingströrelsen i Makedonien har väldig god sammanhållning och vårt arbete är en del av pingstsamfundet i landet.