Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Välkommen till SMYRNA BARN!

Vi i Frihamnskyrkan älskar barnen och vill dem det bästa. Vi vill ge barnen en upplevelse av och en biblisk syn på Gud, Jesus och den helige Ande.

Vi vill att barnen skall ha roligt hos oss.

Till vår kyrka och vår verksamhet får alla komma. Det spelar ingen roll vilken social eller kulturell miljö som finns bakom barnen. Alla är välkomna!

Instagram

Vår verksamhet skall erbjuda varje barn en trygg plats där de kan känna sig trygga och älskade.

Alla barn är unika. Det finns olika gåvor, behov och uttrycksätt. Vi vill se och bejaka varje barn för sig, och inte bara se barnen som en grupp.

Vi vill samarbeta med familjerna, skolan, samhället och Smyrnaförsamlingens andra verksamheter för att ge det bästa till barnen. Tillsammans formar vi framtiden.

Barnverksamheten leds av Martina Lardmo tillsammans med ett barnråd.