Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

FöRLOSSNINGSVÅRD PANZI i KONGO

Panzisjukhuset i Bukavu startades av den kongolesiska kyrkan CEPAC 1999 under pågående krig. Sjukhuset har över 400 vårdplatser och bedriver vård inom kirurgi, medicin, pediatrik, gynekologi och obstetrik. All vård finansieras av patientavgifter och många har inte råd att betala. 

På sjukhuset gör många studenter sin praktiktjänstgöring under utbildningen till läkare, sjuksköterska eller barnmorska. 

Vid Panzisjukhuset finns också en stor verksamhet för kvinnor som utsatts för sexuellt våld. och sedan 1999 har mer än 55 000 kvinnor och flickor fått vård baserat på en holistisk vårdmodell innefattande medicinsk och psykologisk vård, socioekonomisk rehabilitering och juridiskt stöd. Sjukhuset leds av gynekolog Denis Mukwege som fick Nobels fredspris 2018 för sin kamp mot sexuellt våld och för kvinnors rättigheter. 

Panzisjukhuset är referenssjukhus i hälsovårdszonen Ibanda i Bukavu som tillhandahåller vård för en halv miljon invånare. Inom hälsovårdszonen finns vårdinrättningar på tre nivåer: hälsocentraler, mindre sjukhus och ett referenssjukhus. Som referenssjukhus har Panzisjukhuset övergripande ansvar och hit remitteras patienter med svårare komplikationer och vårdbehov som inte kan behandlas på vårdcentral eller de andra småsjukhusen. 

Förlossningsvård i Kongo bedrivs på samtliga tre nivåer. Många mödrar och barn dör under förlossning och nyföddhetsperiod, ungefär 100 ggr fler mödrar och 20 ggr fler nyfödda jämfört med Sverige. Detta då förlossningsvården är bristfällig. 

År 2018 föddes mer än 15 000 barn i Ibandazonen, varav 3000 på Panzisjukhuset. När komplikationer uppstår under pågående förlossning eller efter hos mor eller nyfödd skickas de från de andra vårdinrättninngarna till Panzisjukhuset. Ofta kommer dessa patienter när allvarliga komplikationer redan inträffat, och det gör att mångas liv inte går att rädda. 

 

Panzis förlossningsvård behöver förbättras med evidensbaserade vårdrutiner. Lokalerna är trånga och dåligt anpassade vilket är ett stort hinder för att förbättra vården, också för att kvinnan skall kunna ha en stödjande närstående vid sin sida när hon föder. 

Smyrna arbetar tillsammans med Panzisjukhuset för att skapa en trygg och säker förlossningsvård och därmed en god hälsa hos mor och nyfödd. Ett led i detta är också att ge stöd till de övriga vårdinrättningarna i hälsozonen. Detta gör vi bland annat genom att:

Vid Dr Denis Muwkeges besök i Smyrna den 19 oktober 2019 kom mer än 670 000 SEK in och genom brickförsäljning kommer ständigt mer bidrag in.

 

Nyhetsbrev