Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

SYDSudan

Sudan har sedan i slutet på 1800-talet varit en brittisk koloni. Landet delades i två kulturområden. I norra Sudan bodde mest araber, och i söder framförallt svarta afrikaner, vilka var indelade i många olika stammar och språk. När landet blev självständigt 1956 följde över 50 år av inbördeskrig. År 2005 skrevs ett fredsavtal mellan norra och södra Sudan, vilket gav den södra delen av Sudan ett stort mått självständighet. Efter 6 år från 2005 folkomröstade befolkningen i södra Sudan om de vill bli ett självständigt land eller fortsätta att vara en del av Sudan. Det ledde till att i juli 2011 blev de 2 länder Sudan och Sydsudan.

I december 2013 utbröt ett inbördeskrig i Sydsudan mellan presidenten och vicepresidentens trupper. Fredsförhandlingar har pågått i Addis Abeba sedan dess, utan resultat. Stridigheter pågår och stora delar av befolkningen hotas av svält. I slutet på augusti 2015 skrevs ett fredsavtal under mellan President Salva Kiir och vice president Riek Machar. Varken regeringen eller andra militära grupper respekterar dock fredsavtalet, utan oroligheterna och övergreppen på lokalbefolkningen fortsätter. Drygt 1 miljon människor har flytt till Uganda och lever nu i flyktingläger nära gränsen.

Smyrnaförsamlingen har arbetat i södra Sudan sedan i början på 70-talet.

I Jubaområdet och på en del andra platser i södra Sudan har det bedrivits vatten- och sanitetsprojekt där brunnar har borrats och latriner byggts. Här pågick också jordbruksprojekt där man bl.a. lärde bönder plöja med oxar, odla effektivare och hålla höns för äggproduktion. Hälsocentraler byggdes och en flyktingförläggning, för etiopiska flyktingar, administrerades. En yrkesskola, där man under 6 månader kunde utbildade till elektriker, rörläggare, murare, svetsare etc. har också funnits i Swedish Free Missions (SFM)s regi. 2010 stängdes projekten i SFM:s namn och jordbruksprojektet och en borrigg överlämnades till SPC. Smyrnaförsamlingen har också stött Sudan Pentecostal Churches (SPC) ekonomiskt i olika sammanhang.

Sydsudan har en befolkning på 12 miljoner (2014). Läskunnigheten är 27%. Enligt UNICEF har inget annat land i världen en så låg andel av barn som går i skolan. De flesta är kristna, eller anhängare av traditionella religioner, men det finns en liten minoritet av muslimer. Sydsudan är ett av världens fattigaste länder, trots stora tillgångar på olja. I februari 2017 deklarerade FN att svält råder i Sydsudan.

Idag stöder Smyrnaförsamlingen pastorsseminarium och andra sammankomster inom SPC, samt humanitära insatser för den svältande befolkningen.

2020-2023 kommer Smyrnaförsamlingen i samarbete med SIDA och PMU att stödja ett utvecklingsprojekt som Across, en välrenommerad biståndsorganisation, kommer att implementera. Projektet avser att förbättra odlingsmöjligheterna och mattillgången i Kapoetaområdet i Östra Sydsudan.