SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Demokratiska republiken kongo

Demokratiska republiken Kongo kallas också Kongo-Kinshasa och ligger mitt i Centralafrika. Landet är till ytan 5 gånger större än Sverige och har ungefär 85 miljoner invånare (2018). Huvudstaden Kinshasa i väster har mer än 10 miljoner invånare. Landet var en belgisk koloni fram till 1960. Ända sedan 1990-talet, i spåren av folkmorden i Rwanda och Burundi, har landets östra del varit präglad av konflikter mellan olika väpnade grupper som velat få kontrollen över de rika mineraltillgångarna. Inblandningen från grannländer och andra utländska intressenter har varit betydande. I spåren av dessa konflikter har lokalbefolkning fördrivits genom att byar plundrats, många dödats och kvinnor våldtagits i en omfattning som saknar motstycke. Flyktingströmmarna har varit stora och ungefär 2/3 av landets befolkning räknas som extremt fattiga enligt internationella fattigdomsmått.

De första missionärerna utsända av svenska pingstförsamlingar kom till Kongo 1921. Ända sedan de första missionärerna kom ut blev skolor och hälsovård en naturlig del av kyrkornas verksamhet. Kyrkornas roll har efterhand blivit ännu tydligare när det gäller utbildning, hälsovård och socialt ansvarstagande. Smyrnaförsamlingens Samarbetskyrka CEPAC har idag ett stort antal sjukhus, hälsocentraler, primärskolor och sekundärskolor. I Bukavu finns universitetet UEA (Université Evangelique en Afrique) med fem fakulteter varav medicinska fakulteten är den största. Intill universitetet finns Panzisjukhuset, som är ett referenssjukhus för ett geografiskt område i Bukavu, men som blivit känt för sjukhuschefen Denis Mukweges arbete med att vårda och rehabilitera kvinnor som utsatts för brutalt sexuellt våld i krigets spår. De senaste åren har olika representanter för Smyrna gjort kortare besök för att följa upp samarbetet med CEPAC inom olika områden och korttidsinsatser kopplat till hälso- och sjukvård har gjorts av Svein Haugstvedt (barnkirurg), Liss Persson (sjukhustekniker), Marie Berg (barnmorska/professor) och Urban Berg (ortoped).

När det gäller aktuella (2018) konkreta insatser i Kongo som stöds av Smyrna kan nämnas ISA 60, som är ett utbildningsprogram som riktar sig kristna kvinnor och män i CEPACs kyrkor, och utmanar dem att genom sitt kristna liv påverka omgivning och lokalsamhälle i strävan mot fred och försoning.

Övriga insatser har koppling till hälso- och sjukvård, utbildning och stöd till utsatta grupper.

Smyrna har varit med och skapat ett stort nätverk både inom och utanför Sverige i syfte att stödja utvecklingen av både sjukhuset och universitetet.