Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Sudan

Sudan har sedan i slutet på 1800-talet varit en brittisk koloni. Landet delades i två kulturområden. I norra Sudan bodde mest araber, och i söder framförallt svarta afrikaner, vilka var indelade i många olika stammar och språk. När landet blev självständigt 1956 följde över 50 år av inbördeskrig. År 2005 skrevs ett fredsavtal mellan norra och södra Sudan, vilket gav den södra delen av Sudan ett stort mått självständighet. Efter 6 år från 2005 folkomröstade befolkningen i södra Sudan om de vill bli ett självständigt land eller fortsätta att vara en del av Sudan. Det ledde till att i juli 2011 blev de 2 länder Sudan och Sydsudan.

I början på 2013 började regeringen utvisa biståndsorganisationer som hade kristen anknytning och konfiskerade deras egendom. Det följdes avförsvårande omständigheter för sydsudaneser att arbeta i Sudan. Detta ledde till att väldigt många flyttade till Sydsudan. En stor del av den kristna befolkningen i Sudan försvann, vilket försvagade kyrkan. Trakasserier mot de kristna är pågående. I augusti 2014 konfiskerade och stängde myndigheterna SPCs byggnad i Khartum där man höll gudstjänster och drev bibelskola. SPC gick till domstol och i juli 2018, mot alla odds, lämnades byggnaden tillbaka efter ett domstolsbeslut. I oktober 2014 delades Sudan Pentacostal Churches (SPC) formellt. Det blev en organisation för Sudan och en för Sydsudan

I Khartoum-området ansvarade Smyrnaförsamlingen för projektet Kunskapens hus. På Kunskapens hus gavs kurser i t.ex. utvecklingsarbete med fokus bl.a. på kommunikation, teamarbete och ett medvetandegörande av egna attityder. Kursernas utformning präglades av svensk folkbildningsanda. Kurserna vände sig till människor i alla samhällsskikt och blandade ofta människor med olika religiös bakgrund. Projektet pågick i 12 år men stängdes 2010, p.g.a. brist på finansiering. Smyrnaförsamlingen har även drivit skolprojekt och solskoleprojekt i Sudan under denna period. Alla dessa projekt har bedrivits med stöd från PMU. Vi har också under åren gett finansiellt stöd till Sudan Theological College (STC).

Sudan har en befolkning på 40 miljoner. Läskunnighet är 73,4 %. 54,5 % av barnen börjar i grundskolan. Islam är statsreligion och 90 % av befolkningen är muslimer. Det bor knappt 1,5 % kristna i landet. Sudan är ett av världens fattigaste länder, trots stora tillgångar på olja. 40 % av befolkningen lever på mindre än 1$/dag.

Idag stöder vi ett biovattenfilterprojekt samt ger stöd till seminarier för kristna ledare.

Nedan följer några berättelser från människor som fått ett vattenfilter installerat i sitt hem.

På måndagen besökte vi några hem som har fått filter och träffade Mohammed och hans fru Awaifa. Eftersom Awaifa var sjuk frågade vi om vi kunde be för henne. Det gjorde vi och de blev mycket glada. Så berättade de att de är så glada att familjen nu kan dricka rent vatten och de tror at det kommer att hjälpa dem från sjukdomar.De är tacksamma till församlingen som har gjort detta möjligt för dem.

Vi träffade Esia och hans fru Musa. De var 7 st i hans familj. Han var så tacksam till församlingen för denna gåva och berättade att de inte längre hade diarréer och andra vattenrelaterade sjukdomar. Musa berättar för andra kvinnor i grannskapet och de har sagt att de också behöver ett filter i sina hem. De muslimska familjerna hälsar församlingens evangelister mycket välkomna till sina hem.