Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

RUMÄNIEN

Rumänien är en republik i Östeuropa. Landet har drygt 20 miljoner invånare och är ungefär lika stort som halva Sverige.Rumänien är ett av Europas fattigaste länder och kämpar med hög korruption och stora sociala skillnader. Landet blev medlem av Europeiska unionen 2007. 

Rumänien har världens största rombefolkning. Den romska minoriteten har mycket låg social status och har blivit utsatt för omfattande trakassering. Många saknar identitetspapper och lever utanför samhället. I Sverige möte vi många romska tiggare från Rumänien, som försöker skapa sig en bättre framtid än vad som finns möjligt i landet. 

Officiella språk i Rumänien är rumänska och makedonska, men eftersom den romska befolkningen är så stor används även romani i ganska stor utsträckning.

De ortodox kristna utgör 86,8 %, protestanter 7,5 %, katoliker 4,7 %, andra/ospecificerad/ingen religion 1 % (2002)

Smyrnakyrkan har arbetat med Penilla habiliteringscenter i Iasi, sedan 1994. Här kan barn med funktionshinder få adekvat träning och hjälp. Under 2018 och 2019 har vi bidragit till köp av en ny bil för att kunna hämta upp de funktionshindrade barnen varje morgon och köra dem till skolan.

Invigning av centrat var på Barnens dag i Rumänien den 1 juni, 1994. Habiliteringscentrat firar 25 årsjubileum i år. Vi har genom vår egeninsats och pengar från SIDA genom PMU byggt upp centrat. Vi har även utbildat personalen. De har både haft lärare från Sverige och varit här och tittat på våra habiliteringscentra. Ledningen för centrat uttryckte sin tacksamhet över att vi stått kvar under dessa 25 år och stöttat dem, medan många andra organisationer lämnat efter några år. Vi har hela tiden haft kontinuerlig kontakt med centrat. Under byggkrisen i Sverige 1993-1994 deltog svenska arbetslösa byggnadsarbetare i uppförandet av centrat. De fick behålla sin arbetslöshetsersättning. Vår församling stod för resor, boende och mat. Arbetsförmedlingen hade dock som krav att de skulle ta sig hem inom 48 h om något arbete dök upp i Sverige. 

Vår bibelskola som, är knuten till Vinga folkhögskolan, besöker varje år East European Bible College (EEBC) i Oradea i Rumänien, för en studieresa. Våra elever gör varje år dagsverken/insamlingar till East European Bible College i Oradea, samt församlingar som är knutna till bibelskolan. 2019 samlade vår bibelskola in 10 975 kr. Smyrna mission brukar matcha med samma belopp som bibelskoleeleverna har fått ihop, eller max 7000 kr. Pengarna kommer i år att gå till byggnation av en kyrka för romer i byn Gepsis, samt tillbyggnad av EECBs lokaler för missionsspåret. För närvarande går 6 personer en 4 årig utbildning som leder till en BA i teologi, 2000 verksamma pastorer från Rumänien, Moldavien och Bulgarien går en distansbibelskola, samt en gång per månad fredag-lördag har man ständigt pågående utbildning för verksamma pastorer i närområdet.
Det finns planer på att undersöka möjligheten att utöka vår bibelskola med ett missionsspår och förstärka samarbetet med EEBC. Mark Beckenham, pastor Smyrna International/Farsi sitter med i EEBCs styrelse fr. o m. 2019

 

Gepis ny kyrkbyggnad under uppbyggnad

Tillbyggnad invändigt

Förskola

Hela skolan samlad

Utbyte av gammal bil