Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Pakistan

Pakistan, betyder ”landet där de heliga bor”, en ung nation bildad 1947. Islamsk Republik som har ca 207 miljoner innevånare. 97% är muslimer, majoriteten sunni muslimer. Ett 100 tal språk och folkgrupper finns i landet. Skolspråk är urdu.

Det finns en ”kristen minoritet” i landet som uppgår till 1,5-2 miljoner, som har viss frihet att utöva sin tro så länge de inte stör majoritetsbefolkningen. Förföljelse av kristna och andra religiösa minoriteters vanliga. Och utrymmet för dessa minskar p. g. a. ökande extremism i landet.

Läs/skrivkunnighet är ca 53 %; fattigdomen är stor: ca 60 % av befolkningen lever strax över eller under 2$/dag. Utveckling sker, men de i bottenskiktet är kvar där.

Smyrnaförsamlingen har varit engagerad i Pakistan sedan 1969 då Smyrna sände en medlem dit.

Christian Hospital i Taxila (CHT) är samarbetspartner sedan 1981. Det är ett evangeliskt presbyterianskt sjukhus, som grundades 1920 i ett totalt muslimskt område, där kristna folkgrupper aldrig bott. Detta område gränsar till Khyber Pakhtunwah, Pashtunområdet. Sjukhuset är grundat på kristna värderingar och vill fortsätta stå upp för dessa, trots attacker och hot av diverse slag.

CHT är ett bassjukhus, men också specialiserat på ögonsjukdomar och var till in på 90-talet enda ögonsjukhuset i norr. Man har 500 sängar och 200 anställda, de allra flesta kristna, och har ca 100.000 patienter/år på klinikerna.

Smyrna har stöttat människornas hälsa o framtid i CHTs närområde, tidigare bl a genom utsänd personal till CHT, och nu genom stöd till utbildning av personal, samt satsning på barn o ungdomar.