SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRLOSSNINGSVÅRD PANZISJUKHUSET D.R.KONGO

NYHETSBREV december 2020

Bakgrund

·19 oktober 2019 höll Smyrna Göteborg en insamlingsgala till förmån för Dr Denis Mukweges arbete och förlossningsvården på Panzisjukhuset med hälsovårdszon Iblanda i Bukavu, östra D.R Kongo. 

·Cirka 700 000 SEK har hittills samlats in genom galan och brickförsäljning.

·Pengarna används efter överenskommelse mellan Smyrna och Panzisjukhuset. För Smyrnas räkning ansvarar Marie Berg och för Panzisjukhuset sjukhuschef Denis Mukwege. Dessutom arbetar barnmorskan Maria Hogenäs på plats med att säkra genomförande av aktiviteter.

·Alla aktiviteter baseras på senaste forskningsrön, och anpassas till lokala förhållanden och till Covid-19 situationen.

·Panzisjukhusets förlossningsavdelning har p g a Covid-situationen gjorts om till en stor, provisorisk sal med enbart draperier mellan förlossningssängarna, och BB-platser har flyttat till annan byggnad. Samtidigt är planen att inom några år bygga om och till. 


Tack vare Smyrnapengarna har detta hänt  

Att skapa god vårdkvalitet är ingen ”kvick fix” utan ett enträget pågående arbete. Förlossningsvården är väldigt medicinskt inriktad. Smyrnapengarna stödjer kompetenshöjande aktiviteter hos Panzisjukhusets barnmorskor. En inventering visar att bara några få har den utbildning som krävs. De flesta är sjuksköterskor och de som är barnmorskor uppfyller inte professionella standards. Maria Hogenäs har Panzisjukhusets uppdrag att vidareutbilda dem. 

Tack vare Smyrnapengarna har dator, projektor, och skrivare kunnat köpas in, och internetuppkoppling har ordnats så att barnmorskorna kan lära sig att söka kunskap på nätet.

Barnmorskorna är för få för att bedriva god vård på förlossningsavdelningen dygnets alla timmar. Tack vare Smyrnapengarna har ytterligare en barnmorska kunnat anställas. 

För att visa på alternativ vårdform byggs ett av de små, gamla förlossningsrummen om. Rummet är för litet. Tack vare Smyrnapengarna har en dörr öppnats ut mot naturen där ett uterum har skapat. Förlossningsrummet kommer bli fullt utrustat i början av 2021. 


Kom ihåg aktiviteterna med dina böner och kontakta oss på Smyrna om du vill stödja. 

Marie Berg i december 2020