SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Nyhetsbrev december 2019

Den 19 oktober 2019 anordnade Smyrna en insamlingsgala till förmån för förlossningsvården på Panzisjukhuset i Bukavu och dess närområde. Galan anordnades i samband med att Dr Denis Mukwege promoverades till hedersdoktor vid Göteborgs universitet. 

Insamlingen inbringade över 670 000 kronor, och vi vill rikta ett stort tack till varje gåvogivare! Bidraget gör det möjligt för Smyrna att öka stödet med fler åtgärder som ska förbättra vårdens kvalitet i syfte att minska dödlighet och komplikationer hos födande kvinnor och nyfödda barn. 

Ett avtal mellan Panzisjukhusets ledning och Smyrnaförsamlingens styrelse har skrivits, som innebär att Smyrna fonderar den insamlade summan, och utbetalning kommer ske successivt för att finansiera åtgärder som av båda parter bedöms angelägna och genomförbara. Det innefattar utbildning, simuleringsbaserad träning, förbättrade vårdrutiner och förbättrad vårdmiljö. Målet är att komma igång med insatser under första halvåret 2020 och att stödet ska användas under 2-3 år. 

I december 2019 besökte vi Panzisjukhuset och uppdaterade oss i behovet kring förlossningsvården och vad andra aktörer kan bidra med. Läkarmissionen, som ger stöd till patientavgifter för förlossningsvård, var också på plats. En representant för Röda korset Luxemburg var också på plats för att planera tillbyggnad av förlossningsenheten. Smyrna kommer vara med i planeringen av om- och tillbyggnaden. Under första kvartalet 2020 räknar vi med att få klarhet i vilka konkreta aktiviteter som kan startas med finansiering av medlen från insamlingsgalan.

Marie o Urban Berg