SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

NYHETSBREV FÖRLOSSNINGSVÅRD PANZI APRIL 2020

Insamlingsgalan den 19 oktober 2019 till förmån för Förlossningsvården på Panzisjukhuset och Ibanda hälsovårdszon inbringade mer än 680 000 SEK. I det inräknas gåvor som getts efter galan, även inkomster från försäljning av brickor. 

Pengarna förvaltas av Smyrnaförsamlingen i en fond, och kommer att användes efter överenskommelse mellan Smyrna och Panzisjukhuset. För Smyrnas räkning har Marie Berg fått uppdraget att ansvara för inriktning och genomförande. För Panzisjukhusets del är Denis Mukwege ansvarig i egenskap av sjukhuschef.

För insatser under 2020 har 300 000 SEK anslagits. Den 20 februari mötte vi Denis Mukwege i Stockholm i samtal om vad dessa medel skall gå till. Det blir två huvudspår:  

1. Fortsätta utbildning och träning av personalen vid förlossningsavdelningen på Panzisjukhuset och 6 andra förlossningskliniker i Ibandazonen.

Programmet bygger på att olika yrkesgrupper som arbetar med förlossningsvård tränas regelbundet en kort stund varje vecka. Programmet har 3 delar:

 

 

2. Gå igenom händelseförlopp för kvinnor som vårdats på Panzisjukhuset och som drabbats av komplikationer under graviditet och förlossning.

Kartläggningen innefattar uppgifter under hela vårdkedjan allt ifrån början av graviditeten såsom mödravård med insatser under graviditeten och vid förlossningsstart, även om hon vårdats vid annan förlossningsklinik innan hon anlänt till Panzisjukhuset. Dr Mukwege ser det som mycket angeläget att göra denna kartläggning och sedan koppla den till ett förbättringsarbete när det gäller rutiner inom mödravården och på förlossnings-klinikerna i hälsozonen.

Pengar har skickats ut under mars 2020. För närvarande är all verksamhet vid Panzisjukhuset påverkad av Coronapandemin. Dr Mukwege är utsedd att vara med och leda det övergripande regionala arbetet för att hindra smittspridning och planera vårdinsatser. Panzisjukhuset förbereder sig att ta emot patienter med Covid-19. Enligt de rapporter som hittills kommit är det relativt få svårt sjuka patienter, men oron för ett utbrott med många svårt sjuka är stor. Vi avser att återkomma ny information kvartalsvis. 

Marie o Urban Berg