SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Öppen förskola

Öppen förskola är för dig och ditt eller dina barn i åldrarna 0–5 år. Vi umgås, leker och lär med inslag av bland annat musik, rörelser, sagor och skapande. Vi har två grupper som ni är välkomna till.

När?
Onsdagar 10.00–12.00: 0–5 år (syskongrupp)
Öppen förskola är gratis och ingen anmälan krävs!
Vi fikar till självkostnadspris.

Välkommen!