SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SERVICEGRUPPER I SMYRNA

Välkommen att vara med och hjälpa till i vårt gemensamma praktiska arbete, särskilt i Smyrna Centrum.

Varför jobbar vi med Servicegrupper?
Den ena är positiv. Vi har många nya i församlingen som uttrycker stor vilja att få vara med i arbetsgemenskapen men där vi haft svårt med nuvarande organisation att få in dem i arbetet. Inte minst gäller detta våra nysvenskar där vi insett att vi riskerar att hamna i parallella gemenskaper i stället för att bygga en sammanhållen församling. Att arbeta tillsammans är ett av de bästa sätten att bygga relationer, att förstå språk och kultur och en väg att bli en integrerad del av församlingsgemenskapen.
 
Det andra skälet är att vi helt enkelt måste få ett bredare ansvarstagande, särskilt för basfunktioner som värdskap, kafé och servering, samt städning av våra lokaler. Vi har därför tagit ett beslut i församlinget, som bygger på erfarenheter i många församlingar i olika samfund runt om i Sverige. Det innebär kortfattat att man delar in församlingen i ”servicegrupper” och att man sedan kan välja vilken av basfunktionerna man vill hjälpa till med. Frekvensen på detta engagemang är var sjätte vecka.

Vad vill du hjälpa till med?
Man behöver inte vara medlem för att hjälpa till.

Du är välkommen med din anmälan! Klicka här.