SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SERVICEGRUPPER I SMYRNA

Vi har länge insett att vi behöver ta krafttag vad det gäller vårt gemensamma praktiska arbete, särskilt i Smyrna Centrum.

Det finns två bakomliggande orsaker till detta.
Den ena är positiv. Vi har många nya i församlingen som uttrycker stor vilja att få vara med i arbetsgemenskapen men där vi haft svårt med nuvarande organisation att få in dem i arbetet. Inte minst gäller detta våra nysvenskar där vi insett att vi riskerar att hamna i parallella gemenskaper i stället för att bygga en sammanhållen församling. Att arbeta tillsammans är ett av de bästa sätten att bygga relationer, att förstå språk och kultur och en väg att bli en integrerad del av församlingsgemenskapen.
 
Det andra skälet är att vi helt enkelt måste få ett bredare ansvarstagande, särskilt för basfunktioner som värdskap, kafé och servering, samt städning av våra lokaler. Vi har därför tagit ett beslut i församlinget, som bygger på erfarenheter i många församlingar i olika samfund runt om i Sverige. Det innebär kortfattat att man delar in församlingen i ”servicegrupper” och att man sedan kan välja vilken av basfunktionerna man vill hjälpa till med. Frekvensen på detta engagemang är var sjätte vecka.
Vi planerar att göra denna "nystart" vecka 10, 2019.

Vi vill likna det med en familj där alla hjälps åt med olika sysslor för att det bättre ska fungera för helheten. För att få det att fungera behöver vi förändra något i ledarstrukturen och hitta fler som kan tänka sig att vara med som ledare.
Vill du finnas med som ledare eller vill tipsa oss om någon? Ta en kontakt med Malin Nyström.

Kanske vet du redan nu vad du vill hjälpa till med? Man behöver inte vara medlem för att hjälpa till.

Du är välkommen med din anmälan! Klicka här.