Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

SERVICEGRUPPER I SMYRNA

Välkommen att vara med och hjälpa till i vårt gemensamma praktiska arbete, särskilt i Smyrna Frihamnskyrkan.

Varför jobbar vi med Servicegrupper?
Vi har många nya i församlingen som uttrycker stor vilja att få vara med i arbetsgemenskapen.
Att arbeta tillsammans är ett av de bästa sätten att bygga relationer, att förstå språk och kultur och en väg att bli en integrerad del av församlingsgemenskapen. De som är med i våra grupper uttrycker stor glädje och tacksamhet över att få vara med i en grupp tillsammans med andra människor. Det är också en möjlighet att lära känna nya människor.
 
Vi innebär också ett bredare ansvarstagande, särskilt för basfunktioner som värdskap, kafé och servering, samt städning av våra lokaler.  Det innebär kortfattat att församlingen är indelad i ”servicegrupper” och att man kan välja vilken av basfunktionerna man vill hjälpa till med. Frekvensen på detta engagemang är var sjätte vecka.

Vad vill du hjälpa till med?
Du behöver inte vara medlem för att hjälpa till.

Du är välkommen med din anmälan! Klicka här.