SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

SWISHNUMMER TILL FRIHAMNSGÅVAN: 123 564 0073
PLUSGIRO TILL FRIHAMNSGÅVAN: 4 44 90-1
 

Vill du ge en större summa eller fråga något kan du skicka e-post till: frihamnen@smyrna.se

Följ bygget live här!
Ritningar för Frihamnskyrkan

Frihamnen är spännande, här kan du se ett videoklipp.

September 2022
Gipsning klar på de två översta våningarna och målning påbörjas. Glasfasad på entrevåning monteras och dörrar sätts in. Gradängstomme påbörjas i kyrksalen för "läktarna".

Augusti 2022
Uppregling av de tre översta våningarna, påbörjad gipsning av översta våningen. Kyrksalen får sin översta nivå (teknikvind).

Juli 2022
Fasaden är uppe på samtliga våningar utom entrevåningen. 

Juni 2022
Taklagsfest

Maj 2022
Nu är stommen nästan helt rest och kyrkan reser sig över de befintliga byggnaderna i Frihamnen och är synlig från stora delar av staden kring älven. 

December 2021
Frihamnskyrkan lägesrapport December 21

September 2021
Efter lyckad spontning till 13-15 meters djup och pålning till ca 64 meters djup följer schaktning och borttransport av jord/ler-massor. Gjutning pågår parallellt. Grundarbetena pågår till vecka 45.

9 maj tog vi första spadtaget och 10 maj tog grävskoporna vid. Nu gräver vi oss ned för att sedan kunna se Frihamnskyrkan börja ta form och resa sig ur ”gropen”.

7 maj. Här hittar du en pressrelease inför första spadtaget på söndag 9 maj

16 mars. Den 16 mars 2021 beviljade byggnadsnämnden vårt bygglov!
Inom några veckor vinner det laga kraft och nu kan vi gå vidare och:
- aktivera avtalet för tomtköpet i Frihamnen
- aktivera avtalet om försäljningen av Smyrnas fastigheter i Haga
- handla upp byggnationen och förbereda första ”grävskope-taget”
 
5 december. Den 19 november lämnade den 98-åriga Smyrnaförsamlingen in bygglovsansökan för ett nytt hem! Nu väntar vi på handläggningen och förbereder oss samtidigt för upphandling av själva byggnationen, som görs direkt när bygglovet vunnit laga kraft.

19 nov. Bygglovsansäkan lämnades in.

28 augusti. Efter vårens arbete med funktion, hållbarhet och ekonomi pågår nu projektering och framtagning av alla de handlingar som behövs för att söka bygglov. Projekteringen innebär bl a att ritningar blir mer detaljerade och i detta deltar både Smyrnas egna resurser och vår samverkans-entreprenör BRA. Arbetet hålls ihop av Peter Lindberg på Akuro som är vår projektledare. Samtidigt inventerar vi vilka ytterligare resurser och kontakter som finns i församlingen inför bygget. Har du tips så mejla kontakt@smyrna.se

3 juli. Smyrna går in i ett samverkansavtal med byggentreprenören BRA (Billström Riemer Andersson Bygg AB) om att bygga Frihamnskyrkan.

17 juni. Styrgruppen beslutar att "Framtiden" så snart är här att arbetsnamnet Framtidens kyrka ersätts av det nya arbetsnamnet Frihamnskyrkan.

15 maj 2020: Smyrnaförsamlingen i Göteborg har köpt mark i Frihamnen.
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/frihamnen/nyheter/alvstranden-utveckling-saljer-mark-i-till-smyrna/

12 maj 2020: Styrgruppen presenterar vårens arbete med anpassning av det vinnande förslaget. Funktion, hållbarhet och ekonomi har genomlysts och styrelsen bedömer att det nu finns ett genomförbart projekt. Konsekvenser av Corona-pandemin vägs in. Styrelsen beslutar att styrgruppen kan gå vidare till nästa fas med
bl a upphandling av entreprenörer och bygglovsansökan.

Januari 2020: En ny intern organisation för Framtidens kyrka formas. Den består av en Styrgrupp som arbetar tillsammans med en Samordningsgrupp och en grupp för Affärsutveckling. Till dessa arbetsgrupper knyts temporära Resursgrupper bestående av Smyrna-människor allteftersom behov uppstår.

December 2019: Arkitektbyrån Elding Oscarsons förslag till ny kyrka bedöms ha bäst potential.

November 2019: Husvärden AB blir ny ägare av Smyrnakyrkans två fastigheter.Tillträde sker när församlingen har fått bygglov för ny kyrka i Frihamnen.

November 2019: Företaget Akuro, med sin VD Peter Lindberg, får uppdraget att projektleda byggnationen av den nya kyrkan i Frihamnen.

 

Den 12 december 2019 skickade vi en press-release till GP och Dagen (klicka här) med bild av det arkitektförslag vi väljer att gå vidare med. Interiören kommer vi att visa efter det att lokalgrupp och arkitekter har bearbetat insidan och anpassat förslaget ännu bättre till vårt lokalprogram. På bilderna ser ni ett kors. Det är i själva verket ett "fönster" från vårt bönerum och arkitekterna tänker sig att ljuset därifrån sprids ut i staden genom korset. Det är bara ett exempel på hur arkitekturen bär på en berättelse i vår nya kyrka. Vi återkommer med mycket mer information i januari.
Peter Kammensjö, ordförande i Smyrnaförsamlingen

Joakim Sätterman, arkitekt och medlem i Smyrnaförsamlingen och också med i juryn säger såhär om kyrkan
”Kyrksalen lyfts upp en våning och med sin unika utformning blir den ett böljande landskap. Upplägget ger förutsättningar för "vardagskyrkan" att få hela entrévåningen, samtidigt som det skapas ett kyrkorum som får ta hela byggnadens bredd och blir till en lykta över Frihamnen.”

Söndag 9 juni 2019 var det omröstning om Framtidens kyrka i församlingen.
Omröstningen gällde försäljning av två fastigheter, köp av tomt samt att bygga en kyrka på tomten ifråga.
Det var 883 personer som röstade, av dessa röstade 704 st på JA och 179 st på NEJ.
Det blev en majoritet för JA med 79,7%.

Vad innebär livet efter Pingst (9 juni) i Smyrna:
• Att vår verksamhet fortsätter med full kraft i våra nuvarande lokaler i centrum och i alla våra enheter runt om i stan. Vad gäller centrumfastigheten så kommer kontraktet vid försäljningen att innefatta rätten för församlingen att hyra lokalerna fram till dess att den nya kyrkan står klar.
• Att arbetet med kyrkans gestaltning kommer att ta ny fart i samverkan med stadens arkitektråd och vara klart under senhösten
• Att förhandlingarna om försäljning av nuvarande kyrka, och köp av tomt i frihamnen kommer slutföras snarast.
• Att arbetet med bygglovsansökan kommer att pågå parallellt för inlämning runt årsskiftet.
• Att efter bygglov, projektering och byggperiod vi någon gång under 2022, när församlingen och frihamnen (!) fyller 100 år, under jubel får inviga Framtidens kyrka
• Att en insamling till Framtidens kyrka nu på allvar drar igång
 

FILMER
Här kan du se en film om hur Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Här kan du se en film från Älvrummets event “Nyfiken på vad som händer i Frihamnen?”