Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

SWISHNUMMER TILL FRIHAMNSGÅVAN: 123 564 0073
PLUSGIRO TILL FRIHAMNSGÅVAN: 4 44 90-1

Vill du ge en större summa eller fråga något kan du skicka e-post till: frihamnen@smyrna.se