SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Kören Intro

VÄLKOMMEN ATT VARA MED I VÅR KÖR INTRO!

Gillar du att sjunga gospel, lovsång i stämmor?
Kan du sätta av några måndagskvällar?
Välkommen med i vår kör!

Anmäl dig till:

Facebook

REPETITIONER OCH SPELNINGAR INTRO VÅREN 2018

Januari
15 januari kl 19 övning
21 januari kl 11 gudstjänst, samling kl 9.

Februari
5 februari kl 19 övning
19 februari kl 19 övning
26 februari kl 19 övning

Mars
4 mars kl 11 gudstjänst, samling kl 9.
12 mars kl 19 övning
19 mars kl 19 övning
25 mars kl 11 gudstjänst, samling kl 9.

April
9 april kl 19 övning
16 april kl 19 övning
22 april kl 11 gudstjänst, samling kl 9.
23 april kl 19 övning

Maj
7 maj kl 19 övning
13 maj kl 11 gudstjänst, samling kl 9.