Smyrna

En kristen oas för Göteborg och världen

Kören Intro

VÄLKOMMEN ATT VARA MED I VÅR KÖR INTRO!

Gillar du att sjunga gospel, lovsång i stämmor?
Kan du sätta av några måndagskvällar?
Välkommen med i vår kör!

Anmäl dig till:

Facebook