SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Författare är Nya Testamentets historiker i särklass, läkaren Lukas, som själv dyker upp här och var i berättelsen. Det som inte är självupplevt har han fått återberättat av de som var med, enligt den metod han beskriver i inledningen av sina båda böcker.

Apostlagärningarna är fascinerande läsning. Det brinner, det blixtrar, det dånar, det stormar, vågorna gungar och marken skakar. Här finns mäktiga och märkliga mirakel, inbäddade i trovärdiga vardagsskildringar. Ibland finns Jesus närvarande i ljusstarka uppenbarelser ibland lyser han med sin frånvaro, åtminstone som det tycks. Här beskrivs tider av acceptans och gott anseende förkyrkan, tider som snabbt förändras till perioder avvåldsam förföljelse. Oavsett medgång eller motgång så växer kyrkan explosionsartat. Drivkraften i helaskeendet är den Helige Andes närvaro i hängivna människor.

Berättelsen övergår efter ett antal inledande kapitel till en spännande reseskildring genom olika provinser av det mäktiga romarriket. Små team av hängivna Jesustroende sprider budskapet på plats efter plats, i stad efter stad, och församlingar bildas. Hela tiden sker missionerandet med livet som insats. Det blir kanske allra tydligast i den sista resan mot Rom, där allt hopp tycks vara ute i en fruktansvärd storm. Men det var det inte.

Så vad är svaret på frågan vart tron leder? Inte bara i den första kristna tiden utan också idag. I vår tid, i våra liv. Det svaret ska få växa fram när vi tillsammans reser genom Apostlagärningarna under 9 söndagar.

/Urban Ringbäck

Söndag 2 september kl 11
”Den ringa begynnelsen”
Tomas Sjödin predikar utifrån Apostlagärningarna kaptel 1

Söndag 2 september kl 19
”Den stora överraskningen”
Christofer Öhrvall predikar utifrån Apostlagärningarna 2:1–36 

Söndag 9 september kl 11
”Den nya gemenskapen”
Urban Ringbäck predikar utifrån Apostlagärningarna 2:41-47

Söndag 9 september kl 19
”Den övernaturliga kraften”
Urban Ringbäck predikar utifrån Apostlagärningarna 3:1–10, 5:12–16 

Söndag 16 september kl 11
”Det växande motståndet”
Johannes Magnusson predikar utifrån Apostlagärningarna 4:1–31, 5:17-42, 7

Söndag 16 september kl 19
”De inre problemen"
Joel MacInnes predikar utifrån Apostlagärningarna 5:1–11,6:1–7 

Söndag 23 september kl 11
”De förvandlade liven”
Christofer Öhrvall predikar utifrån Apostlagärningarna 8:4–9:1–42

Söndag 23 september kl 19
”Den förändrade människosynen"
Christofer Öhrvall predikar utifrån Apostlagärningarna 10:1 -11:18 

Söndag 30 september kl 11
”Den befriande bönen”
Johanna Bode predikar utifrån Apostlagärningarna 12:1–19

Söndag 30 september kl 19
”Den vidgade visionen"
Tomas Sjödin predikar utifrån Apostlagärningarna 11:19-29,12:24–13:3

Söndag 7 oktober kl 11
”Den första missionsresan”
Urban Ringbäck predikar utifrån Apostlagärningarna 13:4-14:28

Söndag 7 oktober kl 19
”Det svåraste problemet"
Christofer Öhrvall predikar utifrån Apostlagärningarna 15:1–35

Söndag 14 oktober kl 11
”De strategiska städerna, del 1”
Tomas Sjödin predikar utifrån Apostlagärningarna 17:16-18:17

Söndag 14 oktober kl 19
”De strategiska städerna, del 2”
Camilla Olsson predikar utifrån Apostlagärningarna 18:24-19:40,20:13-38

Söndag 21 oktober kl 11
”Det ödesmättade vägvalet”
Urban Ringbäck predikar utifrån Apostlagärningarna 21:1–36

Söndag 21 oktober kl 19
”De inspirerande försvarstalen”
Christofer Öhrvall predikar utifrån Apostlagärningarna  21:37-23:11

Söndag 28 oktober kl 11
”Det bästa och enklaste försvarstalet”
Johannes Magnusson predikar utifrån Apostlagärningarna 24, 25, 26 

Söndag 28 oktober kl 19
”Den oavslutade resan"
Anne-Jorid Ahgnell predikar utifrån Apostlagärningarna 27, 28