SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.
Andra Petrusbrevet 1:5-8

Strävan att vilja växa är nedlagd i livets kärna. Gräset, träden, ja hela naturen växer. Mest växer det när allt står rätt till. Också människan växer. Petrus två brev i Nya Testamentet utmanar oss till en annan sorts växt än den fysiska. En vilja att växa som människa, i relation med Gud och varandra. Ett växande som bär frukt. Frukt som består. Förvandlade liv och samhälle.

24 april - 29 maj kommer våra gudstjänster gå under temat "Vilja växa".
Välkommen att vara med!


Vilja växa
24 apr – Christofer Öhrvall

Vilja växa i kärlek
1 maj – Anne-Jorid Ahgnell predikar

Vilja växa i kunskap
8 maj – Mats Särnholm predikar

Vilja växa i uthållighet
15 maj – Christofer Öhrvall predikar

Vilja växa i omtanke
22 maj – Tomas Sjödin predikar

Vilja växa i Gudsfruktan
29 maj – Mats Särnholm predikar