SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

”Vi bygger” En predikoserie över 7 söndagar

En lång process har landat i en bred uppslutning kring beslutet att bygga ny kyrka i Frihamnen. Ett sådant beslut ger oss som snart 100-årig göteborgsförsamling anledning att på nytt ställa frågan: Vad är det vi bygger? 

Vi är nog alla överens om att den fysiska byggnaden är bara ett redskap, om än ett viktigt sådant, för att förverkliga en tvåtusenårig dröm. Drömmen om en livs- och samhällsförvandlande gemenskap, församlingen. En dröm som kommer från himlen, bars som en hemlighet av Jesus under hans liv på jorden och som blev synlig för världen när Anden föll på pingstdagen i Jerusalem, 50 dagar efter Jesus uppståndelsedag, påsken år 33. 

Nu gäller det Göteborg. 2000 år senare. 2000 år där den kristna kyrkan trots sina fel och brister, gång på gång förnyats till att bli den livs och samhällsomvandlande kraft den var tänkt att vara. 

Nu samlas vi omkring en förnyad vision av vad det är att bygga och vara kyrka i vår tid. Vad kan inte hända genom en radikalt förnyad församling som får ett helt nytt utgångsläge…

1 september
"Vi bygger för något som är större än oss själva"
utifrån Haggai 1:2-9 och Nehemja 1:2
Smyrna 11: Tomas Sjödin predikar
Smyrna 19: Christofer Öhrvall predikar

8 september
"Vi bygger det Jesus bygger"
utifrån Matt 16:13-20 och Psalm 127
Smyrna 11: Johannes Magnusson predikar
Smyrna 19: Joel MacInnes predikar

15 september
"Vi bygger för alla generationer"
utifrån Apg 2:17-18,  Ef 6:2-4 och 1 Tim 4:12-16
Smyrna 11: Christofer Öhrvall predikar
Smyrna 19: Christofer Öhrvall predikar

22 september
"Vi bygger för samtiden"
utifrån Nehemja 2: 11-18 och Ester 4:14
Smyrna 11: Urban Ringbäck predikar
Smyrna 19: Johanna Bode

29 september
"Vi bygger våra liv"
utifrån 1 Kor 3:10-14 och Matt 1:24
Smyrna 11: Anne-Jorid Ahgnell predikar
Smyrna 19: Tomas Sjödin predikar

6 oktober
"Vi bygger med gemensamma resurser"
utifrån 2 Mos 36:2-5
Smyrna 11: Johannes Magnusson predikar
Smyrna 19: Christofer Öhrvall predikar

13 oktober
"Vi bygger för framtiden"
utifrån Rom 12:3, Upp 7, 21:1-6, 9-11 och Matt 16:18
Smyrna 11: Urban Ringbäck predikar
Smyrna 19: Jonathan Boström predikar