SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna Senior
- En mötesplats för daglediga

Välkommen till meningsfulla och inspirerande samlingar dagtid i Smyrnakyrkan.
Och inte minst: Att få träffas, fika ihop och prata.

14/9 kl 10-30-11.30
Daniel Grahn, direktor för Erikshjälpen
”På spaning efter Eriks anda. Den omskakande berättelsen om en dödssjuk och utdömd pojk som förändrade världen för tusentals människor.”
Vid pianot: Urban Ringbäck

28/9 kl 10-30-11.30
Iréne Kärrbrant har bott större delen av sitt liv i Israel och är licensierad israelisk guide på svenska, engelska och hebreiska.
”Det moderna Israels framväxt”

12/10 kl 10-30-11.30
Frida Park, opinionsredaktör Dagen och legitimerad läkare
"Med bultande hjärta"

26/10 kl 10-30-11.30
Helene Carlsson, antikvarie på Bohusläns museum
Berättar om vallfärder och helgonkult i Bohuslän och om hur pilgrimsfärderna en gång började i den tidiga kyrkan.

9/11 kl 10-30-11.30
Smyrna Senior ”Special” som en del i församlingens 100-årsjubileum.
Kjell Sjöberg berättar om Smyrnastarten utifrån Betels perspektiv. Anekdoter, fakta och liv.

23/11 kl 10-30-11.30
Tomas Sjödin ”Orden som letar sig hem”
Berättelsen om ådalsförfattaren Birger Norman och upptäckten av den bottenlösa nåden. 

7/12 kl 10-30-11.30
Rebecka Fredriksson, journalist och författare
”Frikyrkans vagga på västkusten” om F O Nilsson, dopen i Vallersvik och följderna av det.