SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna Senior
- En mötesplats för daglediga

Det har länge funnits ett behov av att få mötas dagtid till meningsfulla och inspirerande samlingar. Och inte minst: Att få träffas, fika ihop och prata.

Onsdagarna kommer att bli den mötesplatsen i Smyrna. Vi ”provkör” två gånger innan sommaren, för att från och med den 14 september mötas varannan onsdag hela hösten. Det blir spännande gäster, föredrag och intervjuer, livsberättelser - och så sjunger vi tillsammans.

25/5 Kommer Västra Götalands smittskyddsläkare Leif Dotevall och delar sin berättelse om åren med pandemin, och några av de insikter han bär med sig från det.

8/6 Kommer Jan Erixon, evangelist och författare och talar över ämnet ”Det trodde vi väl aldrig!” - om att förhålla sig till den verklighet som kommer från ett oväntat håll. 

Programmet kommer att så ut så här:
10.30 SMYRNA SENIOR
11.30 Möjlighet till kaffe/the och smörgås.
12.00 Middagsbön med nattvard
13.00 Sopplunch tillsammans med behövande från vår stad

Tanken är att man skall kunna vara med så länge man vill och har möjlighet. Det är helt upp till var och en. Soppan kommer inte att kosta något, men en gåva till arbetet med den sociala nöden är alltid välkommet. Ingen föranmälan, bara kom!

För omsorgsteamet och arbetsgruppen för SMYRNA SENIOR

/Tomas Sjödin 

PS: Har du förslag på intressanta gäster för hösten så låt oss få veta.

Ring eller skicka ett sms till Ingemar Königsson på tel: 0723-923789 eller mail till: ikonmira@hotmail.com