SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 21 oktober Smyrna 19 Unplugged
”De inspirerande försvarstalen”
Christofer Öhrvall predikar utifrån Apostlagärningarna  21:37-23:11

Paulus mötte motstånd. Han blev anklagad men tog tillfället i akt och berättade om hur mötet med den uppståndne Jesus vände upp och ner på allt. Paulus, som fylld av vrede, fick sin iver att fängsla kristna utbytt mot en iver att själv föra vidare evangeliet. Allt detta berättade han, och folket lyssnade, men när han kom till den springande punkten ”Evangeliet till ALLA” brakade det loss. Att Jesus inte gör skillnad på folk och folk, att Jesus söker varje människa, att ingen har förtur, är sprängstoff.
/Christofer Öhrvall

 
FRÅGOR

1. Vad tror du människor tror på?
2. Vad i evangeliet är lättare att förstå och vad är ”sprängstoff”?
3. För vem har du möjlighet att berätta om vad Jesus gjort i ditt liv?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”