SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 16 september Smyrna 19 Unplugged
”De inre problemen"
Joel MacInnes predikar utifrån Apostlagärningarna 5:1–11,6:1–7 

Den tidiga kyrkan i Apostlagärningarna stötte på många yttre problem,där kyrkan möte olika former av förföljelse. Men i Apg 5:1-11 och 6:1-7 finner vi exempel på kyrkans inre problem. I Apg 5:1-11 finner vi en text som både förvånat och bekymrat många kristna idag. Det är en berättelse om hur oärliga personer börjar utnyttja kyrkan och ser den som en plats att vinna makt och mänsklig ära. Men Gud kan inte luras och utmanar all falsk religiositet och hyckleri. I Apg 6:1-7 ser vi hur de utkastade i samhället (änkor) led av matbrist. Men här finner vi en kyrka som lever som en familj, och därmed ser till att försörja sin familj.
/Joel MacInnes

 
FRÅGOR

1. Läs Apg 4:32-37 Vad är skillnaden mellan berättelsen i Apg 4:32-37 och 5:1-11? Vad gör Barnabas som inte Ananias och Safira gör?
2. Apg 5:1-11 Varför tror ni att Gud såg på detta så allvarligt? Vad skulle kunna vara konsekvenserna om Gud lät Ananias och Safira fortsätta med sin maktspel?
3. Apg 6:1-7 Vad för utmaningar idag skulle vi kunna lösa om vi började leva mer och mer som en familj? Hur kan vi som kyrka hjälpa de utstötta i dagens samhälle?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”