SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 28 oktober Smyrna 19
”Den oavslutade resan"
Anne-Jorid Ahgnell predikar utifrån Apostlagärningarna 27, 28

Evangeliet tar sjövägen från Jerusalem till världens yttersta gräns men det ser ut som allt hopp skall begravas på Medelhavets botten. Med Paulus ombord ser det ut som om kyrkan själv gungar och lider skeppsbrott. När Paulus lyfter rösten, mitt i stormen, blir hans ord universella och ger hopp till fångar, soldater, affärsfolk, turister och människor av alla slag som lider skeppsbrott på livets seglats. Den svåra resan är inte slutet! De sista kapitlen i Apostlagärningarna är de första kapitlen på en mäktig historia som tagit sig fram till vår egen sjöstad och gjort oss till medförfattare…
/Anne-Jorid Ahgnell

 
FRÅGOR

1. Vår tid präglas av oro för framtiden och samhället liknas med ett sjunkande skepp. Hur kan församlingen förmedla framtidstro och vara hoppets röst i Göteborg?
2. Paulus säger till dom som är i båten att ”inga liv skall gå förlorade” Apg 27:24 hur förhåller vi oss till det?
3. När inga böner röjer bort dina svårigheter – kan du ändå känna Guds närvaro i ditt liv? Hur?
4. En kyrka ”har inte ett missionsarbete” utan är till sitt väsen missionerande. Vad kännetecknar en missionerande församling?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”