SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 23 september Smyrna 19
”Den förändrade människosynen"
Anne-Jorid Ahgnell predikar utifrån Apostlagärningarna 10:1 -11:18 

När församlingen började växa och nådde nya områden och människor, ställdes människosynen på prov. I varje tid har rädslan för den eller de man inte förstått påverkat vår människosyn. ”De kan man inte lita på för de är sådana”. Rädsla och okunskap är dåliga vägvisare. I texten möter vi två män som lyssnade. De lyssnade på Gud och varandra. Detta lyssnande förändra hur de såg varandra och den förändrade människosynen ledde till förvandlade liv.
/Christofer Öhrvall

 
FRÅGOR

1.Vilka röster hör du som rör människosyn idag?
2. Varför är vi rädda för det okända och annorlunda?
3. Hur kan vi som församling överrösta denna världens röster om splittring och misstänksamhet med budskapet om varje människas okränkbara värde?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”