SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 14 oktober Smyrna 19
”De strategiska städerna, del 2”
Camilla Olsson predikar utifrån Apostlagärningarna 18:24-19:40,20:13-38

I urkyrkan blev Efesos, den näst största staden i hela Romarriket en av de mest strategiska i utbredandet av evangeliet. Staden fick också en särskild plats i Paulus hjärta och han besökte den minst tre gånger. Emellan besöken hade han tät kontakt genom brev och genom andra ledare han sände dit. Här växte det fram en livskraftig församling som påverkade hela regionen. Församlingen hade ett starkt ledarskap. Den gripande avskedscenen vid medelhavets strand i Efesos hamnstad Miletos visar vilka starka band som fanns mellan ledare trots stora geografiska avstånd mellan församlingarna.
/Camilla Olsson

 
FRÅGOR

1. Ge exempel på varför församlingen i Efesos var strategisk iutbredandet av evangeliet?
2. Vilka krafter och intressen i staden var det som blev utmanade av evangeliet. Finns motsvarande idag?
3. På vilket sätt är gränsöverskridande relationer mellanledare och församlingar viktiga, då som nu?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”