SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 9 september
”Den nya gemenskapen”

Urban Ringbäck predikar utifrån Apostlagärningarna 2:41-47

Genom 2000 år står berättelsen om gemenskapen i den första kristna församlingen ut som utmaning och inspirationskälla både för församlings- och samhällsliv. Många har försökt experimentera och kopiera men misslyckats. För kononiagemenskapen är inte resultatet av ett sociologisktexperiment utan frukten av en enkel men radikal jesusförkunnelse från andefyllda lärjungar. I de korta texterna som beskriver gemenskapen vibrerar varje ord av kraft, liv och glädje. Även om det i gemenskapen skedde under och tecken på daglig basis så är det frågan om inte själva gemenskapen i sig är det största undret.
/Urban Ringbäck

 
FRÅGOR

1. Vilka ord i texten är det som utmanar vår tids församlingsgemenskap allra mest?
2. Vilken betydelse tro du/ni det har att man samlades både i templet och i hemmen?
3. Vad säger texterna om egendomsgemenskap till oss idag?

 

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”