SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 21 oktober Smyrna 11
”Det ödesmättade vägvalet”
Urban Ringbäck predikar utifrån Apostlagärningarna 21:1–36

Nu börjar det dra ihop sig i Paulus liv. Han är helt övertygad om att han ska resa tillbaka till Jerusalem och att sedan väntar Rom. Att detta skulle vara förknippat med mycket lidande hade han också klart för sig. Bland det mest uppseendeväckande i denna text är att Paulus tycks gå emot det Gud själv säger genom sin profet. Åtminstone tolkar han budskapett värt emot alla sina vänner. Tala om stark integritet och övertygelse. Det här tål att borra i. Det finns annat som sticker ut. Den villighet Paulus visar att inte väcka anstöt hos judarna i Jerusalem och den ödmjukhet han visar när han lyder det råd han får. Det som slutligen sticker ut kanske allra mest är hans mod och hans förlitande på Gud i alla situationer.
/Urban Ringbäck

 
FRÅGOR

1. Vad lär oss texten om vårt ansvar att pröva profetiska budskap?
2. Vad lär oss texten om behovet av mod inför svåra beslut?
3. Vad innebar det för Paulus Gudstro att hela tiden leva under dödshot?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”