SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 2 september Smyrna 11 FEST
”Den ringa begynnelsen”
Tomas Sjödin predikar utifrån Apostlagärningarna kaptel 1

Lukas är den ende av Jesu fyra levnadstecknare som berättarJesushistoriens fortsättning. Om hur de första kristna lever och för vidareevangeliet till nästa generation. Hur en förhållandevis liten gruppmänniskor får uppdraget att göra det omöjliga: ta evangeliet till ”jordensyttersta hörn. Ett vådligt projekt. Han berättar hur de, istället för endetaljerad framtidsplan, uppfylls med den helige Anden och håller fastvid löftet om Jesu tillkommelse. Nyckelorden är ”vänta” och ”kraft”
/Tomas Sjödin

 
FRÅGOR

1. Hur möter vi de utmaningar som tycks oss helt omöjliga?
2. Vänta är ett jobbigt ord. Kan man lära sig tålamod?
3. Finns det ett motsatsförhållande mellan genomarbetade målsättningar och strategier och kraften i den helga Anden?

 

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”