SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

28 kapitel i Nya testamentet utgör den allra första kyrkohistorien. Den spänner över kyrkans tre första årtionden, medan minnet av Jesus var i högsta grad levande bland tiotusentals ögonvittnen, bland dem Jesu närmaste. Boken svarar på den mest grundläggandefrågan att ställa inför all slags tro, nämligen denna: Vart leder den?

Söndag 16 september Smyrna 11
”Det växande motståndet”
Johannes Magnusson predikar utifrån Apostlagärningarna 4:1–31, 5:17-42, 7

Motstånd och svårigheter kan slå åt två håll. Antingen bryter det neroch man förlorar det man har eller så förenar det och gör en starkare.För de första kristna som vi läser om i Apostlagärningarna verkar detvara det senare. Man skall vara försiktig med att romantisera motståndoch förföljelse, men när saker ställs på sin spets så visar sig vad somverkligen håller. För de första kristna var det tre saker, de mötte motståndför att de gjorde det goda, de ville följa Gud mer än människoroch de blev fyllda av Den Helige Ande.
/Johannes Magnusson

 
FRÅGOR

1. Vad möter vi för motstånd idag? Är det för rätt saker?
2. Vad borde vi vara kända/förföljda för?
3. Vad skulle ”att följa Gud mer än människor” kunna betyda för oss?
4. Hur skall vi tänka kring att de blev fyllda av Den Helige Ande flera gånger?

Tillbaka till serien ”Förvandlade liv och samhällen – en resa genom Apostlagärningarna”