SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Vi är fortsatt en öppen kyrka!

Vi befinner oss i en mycket ovanlig tid då pandemin påverkar hela samhället. Smyrnakyrkan önskar ta sitt ansvar och göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Detta gör att vi hela tiden som kyrka lutar oss mot folkhälsomyndighetens råd gällande smittspridning och väljer att följa dessa.

Utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv fick vi två alternativ där vi efter noga övervägande valt den ena.

Vi har valt att gudstjänstbesökare på söndagar kl 11.00 skall visa upp ett vaccinationsbevis för att kunna delta fysiskt i gudstjänstlokalen. Detta gäller för samtliga som deltar i våra gudstjänster som är 18 år eller äldre. Vi registrerar och sparar inga personuppgifter.
Med tanke på att smittan ökar kraftigt fortfarande så inser vi att många kommer vara sjuka eller ha symptom och inte kunna vara med på samma sätt som vanligt på våra gudstjänster. Det innebär att vi försöker samla alla resurser till 11-gudstjänsten för att lägga kraft på en gudstjänst.

Vi fortsätter med att man behöver uppvisa vaccinationspass när man kommer till kyrkan. Kyrksalen är uppmärkt för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra. Sällskap om max 8 personer får sitta tillsammans.

Kan man inte uppvisa vaccinationspass hänvisas man till Kapellet dit gudstjänsten streamas.

Smyrna Guld har egna ingångar för barnen och de kommer inte vara med i gudstjänsten.

I Smyrna centrum har vi ytterligare minst tre samlingar varje vecka som inte kommer använda vaccinationsbevis. Söndag kl 15:00, LP gudstjänsten på tisdag kväll, samt onsdagens bön och nattvard. Under vår böneperiod så har vi dessutom bönesamlingar varje vardag kl 12.

Vi behöver hjälpas åt att begränsa smittspridningen och för en del innebär det att man får fira sin gudstjänst vid ett annat klockslag eller på en annan plats än var man är van vid. Vi har alla ett ansvar när det gäller smittspridning och därför uppmanas vi att stanna hemma vid symtom samt att vara noga med att tvätta händerna och hålla avstånd i respekt för varandra. 

Mitt i denna påfrestande tid är vi samtidigt glada och stolta för den förståelse och flexibilitet församlingen visar under pandemin. Det är vår övertygelse att vi kommer att gå stärkta ur detta!

 

Här kan du hämta ditt vaccinationsbevis. www.covidbevis.se

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Denna information kan komma att förändras ytterligare då vi följer råd från Folkhälsomyndigheten.