SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Följ med på en åtta dagars vandring i Jerusalem år 30. Steg för steg följer vi Jesus genom veckan som för alltid förändrade världen. Vi stannar upp vid tempelplatsen och ser Honom röja templet. Hör Honom undervisa om tidens slut och vår framtid. Ser Honom tvätta lärjungarnas fötter. Sitter till bords och känner smaken när Han instiftar nattvarden. Vi stannar upp och förundras när Gud själv låter Sig korsfästes. Vi kämpar med tvivel när Han ligger i gravens mörker för att sedan jubla tillsammans med alla troende vid den tomma graven på uppståndelsens morgon.

Hela påskvandringen kommer sändas och finnas på webben på vår SMyrna PLAY kanal.

Välkommen att fira påsk med oss!

PALMSÖNDAG kl 11, 15 & 19  "Jesus rider in i Jerusalem"
Smyrna 11

Anne-Jorid Ahgnell predikar
Johannes Magnusson
Sång och musik: Michael Jeff Johnson
Smyrna 15
Preacher: Mark Beckenham
Smyrna 19
Joel MacInnes predikar

MÅNDAG 6 APRIL kl 18 "Jesus rensar templet"
Christofer Öhrvall

TISDAG 7 APRIL kl 18  "Jesus talar om tidens slut"
Lars Svensson

ONSDAG 8 APRIL kl 18 "Jesus tvättar lärjungarnas fötter"
Mark Beckenham

SKÄRTORSDAG 9 APRIL kl 18 "Jesus instiftar nattvarden"
Anne-Jorid Ahgnell och Mark Beckenham

LÅNGFREDAG 10 APRIL kl 11 "Jesu väg till korset"
Tomas Sjödin predikar

PÅSKAFTON 11 APRIL kl 11 "Jesus i gravens mörker"
Christofer Öhrvall

SÖNDAG 12 APRIL, PÅSKDAGEN kl 11 & 19  "Jesus är uppstånden"
Smyrna 11

Urban Ringbäck predikar
Tomas Sjödin
Sång och musik: Jonathan Boström med team
Smyrna 19
Christofer Öhrvall predikar