SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

MEDARBETARKVÄLLAR I SMYRNA

Bakom våra gudstjänster är det många människor som lägger ner tid, krafter och begåvning. Några syns på estraden men de som inte syns är minst lika viktiga för vårt arbete. Det är när alla kommer med sina olika bidrag det blir riktigt bra.Vi utmanas och utrustas för tjänst.

Tillsammans kan vi göra gudstjänster som är en gåva till både församlingen och till stan. I höst vill vi samla alla som jobbar med gudstjänsterna för att utrusta, inspirera och informera.
Detta är också ett tillfälle att komma för dig som känner dig redo att kliva in i en funktion i församlingen. Välkommen!
 

Kvällarna inleds med en bönesamling.

Boka första onsdagen i månaden under hela hösten kl 18-20.
Onsdag 6 oktober kl 18-20
Onsdag 3 november kl 18-20
Onsdag 1 december kl 18-20

”Ni utgör Kristi kropp och var för sig är ni delar av den” 1 Kor 12