SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Löften betyder inget om de är falska och inte går att lita på. Politik, reklam, relationer är fulla av sådana löften. Vi har lärt oss att med rätta vara skeptiska. Men det tragiska är när vi går från att vara skeptiska till att bli cyniska. Även när löftena är sanna och håller så vågar vi inte lita på dem. Vi vågar inte tro. Och vi går miste om det som fanns att få.
Israels barn gick mot ett löftesland. Gud stod bakom sitt löfte. Han hade i beredskap ett land som flöt av ”mjölk och honung”. Men deras brist på tillit hade lett dem till en 40-årig ökenvandring. 

Ledda av en man full av tro, Josua, (hebreiska för Jesus) går de nu äntligen för att ta i besittning det som tillhörde dem men som de inte haft förstånd att ta emot. Ur Josuaboken dramatisk berättelser,  fylld av symbolik, har vi vaskat fram sju texter som vi predikar över i februari och mars månad. Det handlar om tillit och tro till det Gud vill ge oss genom vår ”Josua”, vår Jesus.

Söndag 4 februari kl 11
”Löften som håller att lita på”
Urban Ringbäck predikar utifrån Josua 1:1-11

Söndag 11 februari kl 11
”Den röda tråden”
Tomas Sjödin predikar utifrån Josua 2:1-21

Söndag 18 februari kl 11
”Helga er för i morgon ska Gud göra under”
Johanna Bode predikar utifrån Josua 3:1-17

Söndag 25 februari kl 11
”Du står på helig mark”
Johannes Magnusson predikar utifrån Josua 5:13-15

Söndag 4 mars kl 11
”När Gud strider för oss”
Anne-Jorid Ahgnell predikar utifrån Josua 6:1-16

Söndag 11 mars kl 11
”Så länge jag lever”
Tomas Sjödin predikar utifrån Josua 14:1-15

Söndag 18 mars kl 11
”Jag och mitt hus ska tjäna Herren”
Urban Ringbäck predikar utifrån Josua 24:13-24