SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Ljus i mörkret – Fem söndagar om världens ljus

När mörkret tycks ta över, hopplösheten växer och oroligheter sprids tänds ett ljus vars kraft saknar motstycke. Världens ljus är här! Gud blev människa för din skull. I varje tid, för varje generation och situation finns ett hopp som står över allt. ”…ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5

... Om hoppets budskap i världens oro
25 november på Smyrna 11
Christofer Öhrvall predikar

… Om en ny gemenskap i tidens ensamhet
2 december på Smyrna 11
Urban Ringbäck predikar

… Om motkraft mot ungas utsatthet
9 december på Smyrna 11
Johannes Magnusson predikar

… Om handlingar i kärlek mot samhällets nöd
16 december på Smyrna 11
Tomas Sjödin predikar

… Om Guds kärleksgåva till hela världen
23 december på Smyrna 11
Urban Ringbäck predikar