SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Handens 5 fingrar

En gudstjänstserie på Smyrna 19 som lyfter Smyrnas vision.
 
7 april kl 19
Christofer Öhrvall predikar

14 april kl 19
Cornelia Forsberg predikar

28 april kl 19
Johanna Bode predikar

5 maj kl 19
Tigleth Malkey predikar

12 maj kl 19
Jonathan Boström predikar