SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Smyrna på Frihamnsdagarna
Utställning och seminarium

Smyrna gör en stor satsning på Frihamnsdagarna i år.
Detta event äger rum den 25–27 augusti och innebär en stor möjlighet för oss att nå ut och bygga relationer.

Vi kommer att finnas på plats i ett av utställartälten där vi alla tre dagarna bjuder in till möten och samtal. Vi kommer att berätta om den nya Frihamnskyrkan som ingen kan undgå att se från Bananpiren. Vi får chansen att tala om för göteborgarna varför vi gör denna unika satsning. Att vi gör det för staden!

”Globala erfarenheter – lokala utmaningar” är temat för det seminarium på scenen som Smyrna arrangerar på fredag den 26 aug. Vi kommer att berätta om församlingens mångåriga erfarenheter av att arbeta med mission och bistånd i olika länder (Indien, Kongo, etc). Det handlar ytterst om att bygga relationer trots skillnader i kultur, traditioner, språk och strukturer. Detta är värdefulla lärdomar och insikter som kan komma till användning nu när vi i samarbete med många på allvar ska tackla de lokala utmaningarna här i Göteborg. Om detta bjuder vi in till dialog!

Skriv in Frihamnsdagarna i din kalender!
Vi kommer att behöva insatser av olika volontärer.
Detta återkommer vi till. Kontaktpersoner är Christofer Öhrvall och Jerker Sjögren.