SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRSAMLINGSMÖTE & BRUNCH

Församlingsmötet är det möte när vi får vara med och påverka församlingens riktning genom samtal och beslut. Det är det högsta beslutande organet i vår församling och där har alla medlemmar en röst. Det är även en viktig kanal för information till församlingen.
Våra församlingsmöten hålls i samband med våra SUPERSUNDAYS och några lördagar då vi satsar på gemensam brunch.

Lördagar kl 10 - 12.30 med brunch.
Vi börjar i kaféet och kyrktorget.
Vi har samtal om viktiga frågor runt brunchbordet. Sedan flyttar vi in till kyrksalen för det formella mötet.
Där följer vi upp samtalsfrågor och arbetar aktivt med delaktigheten.
Parallellt med det formella mötet är det barnaktiviteter.

FÖRSAMLINGSMÖTEN hösten 2019:

25/8 Direkt efter Supersunday-gudstjänsten. Cirka kl 17.

21/9 kl 10 - 12.30 med brunch till självkostnadspris (50 kr/person)
Enklare frukostfika på kyrktorget (30 kr/person)
Brunch och frukostfika finns tillgängligt redan kl 9.30.
Församlingsmötet i kyrksalen startar kl 10.50

13/10 efter Smyrna 11

10/11 Direkt efter Supersunday-gudstjänsten. Cirka kl 17.

7/12 kl 10 - 12.30 med brunch till självkostnadspris (50 kr/person)
Enklare frukostfika på kyrktorget (30 kr/person)
Brunch och frukostfika finns tillgängligt redan kl 9.30.
Församlingsmötet i kyrksalen startar kl 10.50