SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRSAMLINGSMÖTE & BRUNCH

Församlingsmötet är det möte när vi får vara med och påverka församlingens riktning genom samtal och beslut. Det är det högsta beslutande organet i vår församling och där har alla medlemmar en röst. Det är även en viktig kanal för information till församlingen.
Våra församlingsmöten hålls ibland i anslutning till Smyrna 11 och några lördagar då vi satsar på gemensam brunch.

Lördagar kl 9.30 - 12.30 med brunch.
Vi börjar i kaféet och kyrktorget.
Vi har samtal om viktiga frågor runt brunchbordet. Sedan flyttar vi in till kyrksalen för det formella mötet.
Där följer vi upp samtalsfrågor och arbetar aktivt med delaktigheten.
Parallellt med det formella mötet är det barnaktiviteter.

FÖRSAMLINGSMÖTEN 2020:

Material inför församlingsmöten kommer att finnas på våra medlemssidor.

10/5 Församlingsmöte direkt efter Smyrna 11

12/9 kl 9.30- 12.30 Församlingsmöte med brunch till självkostnadspris (50 kr/person)
Enklare frukostfika på kyrktorget (30 kr/person)
Brunch och frukostfika finns tillgängligt kl 9.30.
Församlingsmötet i kyrksalen startar kl 10.50

11/10 Församlingsmöte direkt efter Smyrna 11

14/11 kl 9.30- 12.30 Församlingsmöte med brunch till självkostnadspris (50 kr/person)
Enklare frukostfika på kyrktorget (30 kr/person)
Brunch och frukostfika finns tillgängligt kl 9.30.
Församlingsmötet i kyrksalen startar kl 10.50

6/12 Församlingsmöte direkt efter Smyrna 11