SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRSAMLINGSMÖTE & BRUNCH

Församlingsmötet är det möte när vi får vara med och påverka församlingens riktning genom samtal och beslut. Det är det högsta beslutande organet i vår församling och där har alla medlemmar en röst. Det är även en viktig kanal för information till församlingen. Vi ser ett antal utmaningar med dagens församlingsmöten och vi vill prova något nytt. Så under våren vill vi testa en ny modell.

Lördagar kl 10 - 12.30 med brunch.
Vi börjar i kaféet och kyrktorget.
Vi har samtal om viktiga frågor runt brunchbordet. Sedan flyttar vi in till kyrksalen för det formella mötet.
Där följer vi upp samtalsfrågor och arbetar aktivt med delaktigheten.
Parallellt med det formella mötet är det barnaktiviteter.

Församlingsmöten våren 2019:

23/2 kl 10 - 12.30 med brunch till självkostnadspris (50 kr/person)
Enklare frukostfika på kyrktorget (30 kr/person)
Brunch och frukostfika finns tillgängligt redan kl 9.30.

31/3 Direkt efter Supersunday gudstjänsten ca kl 17.
Församlingens års- och administrationsmöte

27/4 kl 10 - 12.30 med brunch till självkostnadspris (50 kr/person)
Enklare frukostfika på kyrktorget (30 kr/person)
Brunch och frukostfika finns tillgängligt redan kl 9.30.
Församlingsmötet i kyrksalen startar kl 10.50

På församlingsmötet kommer uppdaterad information om processens (Framtidens kyrka) olika delar – tomtmark, försäljning och bygge.

19/5 Församlingsmöte
- församlingsmöte med muntlig och skriftlig presentation av beslutsförslag. Församlingsmötet hålls efter Smyrna 11. Ytterligare informationsstunder hålls efter Smyrna 15 och Smyrna 19 samma dag.

9/6 Extra-utlyst administrationsmöte som öppnas direkt efter Smyrna 11.
Församlingen föreslås ta villkorade beslut om försäljning av befintliga fastigheter, köp av mark i Frihamnen samt att bygga en föreslagen kyrkofastighet på marken. Röstning om förslaget föreslås kunna genomföras fram till kl.19 samma dag. Församlingsmötet avslutas direkt efter Smyrna 19, då också röstresultatet redovisas.