SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FÖRSAMLINGSMÖTE

Församlingsmötet är det möte när vi får vara med och påverka församlingens riktning genom samtal och beslut. Det är det högsta beslutande organet i vår församling och där har alla medlemmar en röst. Det är även en viktig kanal för information till församlingen.

Våra församlingsmöten under våren kommer att hållas digitalt.

Material inför församlingsmöten kommer att finnas på våra medlemssidor.

23/5 kl 10 Församlingsmöte

14/6 kl 10.00 Extra Administrationsmöte