SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

För en tid som denna 11 januari – 31 januari 2021

Det finns inget bättre sätt att börja det nya året än att börja med bön och fasta.
Året som ligger bakom har gått in i historien som ett mörkt och dystert år. Året då ett mikroskopiskt virus från en marknad långt inne i Kina lamslog hela vår värld. Året då fruktan, distans och oförutsägbarhet blev en del av vår vardag. Året som gjorde våra liv annorlunda. Nu står vi inför ett nytt år. Skälvande, för pandemin kastar fortfarande djupa skuggor över oss. 

Nu skall det bli riktigt gott att samla församlingen till bön. Det är tid för oss som tror på bönens makt att be för land och folk. Att människor skall söka sig till Gud i dessa ytterst krävande tider. Att församlingen skall få vara en räddningsbåt i Frihamnen. 

Denna gång ska orden från Esters bok få vägleda oss genom böneperioden:
Vem vet om inte Gud har fört dig dit där du nu är om inte just för en tid som denna?
Ester 4:14b

Precis som Mordechai utmanade drottning Ester och folket i en speciell tid i landets och folkets historia, vill vi utmana dig och vår församling att avsätta tid till bön.
Just för en tid som denna!
Det vilar ett allvar över samhället just nu och det ligger en kallelse över oss som tror. En kallelse till oss som individer, som lokal församling och som universal kyrka;
Att se och förstå det sammanhanget mellan livet vi lever och tiden vi lever i.
Mellan församlingens kallelse och staden vi bor i. Mellan vår personliga utrustning och människorna vi möter. Du är sänt av Gud där du är! Just för en tid som denna. 

Ta därför med dig orden från Esters bok när du ber.

Varför ska vi fasta?
Fastan är alltså en urgammal disciplin och en naturlig del av vårt liv som lärjungar.
Bland allt arbete, förväntningar, ljud, information osv som kräver vår uppmärksamhet i vardagen, lyser bönen och fastan som en fyrbåk.
Logiken är enkel. Vi behöver avstå från något för att få tid och uppmärksamhet för annat. Den är ett hjälpmedel att gallra i almanackan och frigöra fokus till samtal med Gud. 

Hur ska vi fasta?
Det kan såklart handla om att avstå från mat men det måste inte bara handla om mat. Fastan hjälper dig att sätta gränser för sånt som riskerar att få för stort inflytande över tid och liv.
Du kan tex fasta från sociala medier och internetsurfande till förmån för bön och bibelläsning. Du själv är bäst på att avgöra vad som frigör din tid och uppmärksamhet till stilla stunder med Gud.

/Anne-Jorid Ahgnell

 

Under vår böneperiod kommer vi varje dag att lägga ut en ny andakt på Smyrna PLAY, en andakt som församlingsmedlemmar spelat in, där de delar ett bibelord och berättar om vad bönen betyder för dom.

Esters bok ligger till grund för böneperioden, här kan du höra och se Anne-Jorid Ahgnell berätta på ett målande sätt om Ester.

Här hittar du råd från doktorn om fasta