SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

FADERN, SONEN OCH DEN HELIGE ANDE

I samband med vår böneperiod har vi en gudstjänstserie som vi valt att kalla för "Fadern, Sonen och del Helige Ande".
Serien kommer vara på Smyrna 11, Smyrna 15 och Smyrna 19.
Att göra något i någons namn handlar om att göra något utifrån den personens vilja, anda och auktoritet.  Vår bön är just det, att 2019 blir Faderns och Sonens och den helige Andes vilja, anda och auktoritet!

13 januari - "FADERN, sonen och den Helige Ande"
Smyrna 11 - Tomas Sjödin predikar
Smyrna Guld för alla barn

Smyrna 15 - Mark Beckenham predikar

Smyrna 19 - Christofer Öhrvall predikar

20 januari - "Fadern, SONEN och den Helige Ande"
Smyrna 11 - Charles White predikar
Smyrna Guld för alla barn

Smyrna 15 - Jonatan Halldrof predikar

Smyrna 19 - Joel MacInnes predikar

27 januari -"Fadern, Sonen och den HELIGE ANDE"
Smyrna 11 - Johannes Magnusson predikar
Smyrna Guld för alla barn

Smyrna 15 - William Nsubuga predikar

Smyrna 19 - Urban Ringbäck predikar