SMYRNA

En kristen oas för Göteborg och världen

Vad går egentligen människor runt och tänker på? Vad är viktigast för alla de där människorna som rör sig på våra arbetsplatser, i skolor och på caféer. Och vad tänker du på?
De frågorna ställde vi och med hjälp av alla svar som kom in har vi skapat en gudstjänstserie.
Tema: FÖLJA. Om vi följer Jesus, hur påverkar det livets viktiga frågor?